Στο -11% η παραγωγή ασφαλίστρων το α’ εξάμηνο 2013

178

Την καθοδική της πορεία συνέχισε και κατά το 1ο εξάμηνο του 2013 η παραγωγή ασφαλίστρων (-11,0%), σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποιεί η ΕΑΕΕ, μεταξύ των εταιρειών μελών της.

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 61 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων), σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,8%) και 48 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%).

Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόμενη με την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2012, εμφανίζει μείωση κατά 11,0%, το οποίο αναλύεται σε μείωση κατά 17,6% στις ασφαλίσεις Ζωής και μείωση κατά 5,8% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις για το 1ο εξάμηνο του 2013 των κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου), κατέγραψε μείωση κατά 5,8%, €1.168,12 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2013, έναντι €1.239,49 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Ο μεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ο κλάδος αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, κατέγραψε παραγωγή  €567 εκατ. ή 48,6% επί του συνόλου, σημειώνοντας πτώση κατά 7,9% (€615,96 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2012). Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων ήταν ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως με €203 εκατ. και 17,4% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών (+1,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα).

Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το ύψος της παραγωγής ήταν αυτός των χερσαίων οχημάτων με €124 εκατ. (10,6% του συνόλου), οι λοιπές ζημιές αγαθών με €73 εκατ. (6,2% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης με €47 εκατ. (4,1% του συνόλου)· και οι τρεις κλάδοι είχαν πτώση της παραγωγής τους κατά 10,2%, 3,5% και 1,5%, αντίστοιχα.

Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά με τα αυτοκίνητα (αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων και χερσαίων οχημάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν €691 εκατ. και ποσοστό 59,2% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η μείωσή τους σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012 είναι 8,3%.

Η μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σημειώθηκε στον κλάδο Πιστώσεων (-38,6%), ενώ θετικό πρόσημο με διψήφια αύξηση κατέγραψαν οι κλάδοι 2. Ασθένειες (+10,5%) και 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες (+19,8%).

Ασφαλίσεις Ζωής

Η παραγωγή του κλάδου ξεπέρασε τα €800 εκατ., με το μεγαλύτερο μέρος του οποίου, €597 εκατ.  ή 73,9% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις Ζωής οι οποίες είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις έφτασαν περίπου τα €106 εκατ. και μερίδιο επί του συνόλου 13,1%, ενώ η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε €68 εκατ. ή 8,4% της παραγωγής.

Συνολικά, διαπιστώνεται ότι μειώθηκε η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 17,6%.

Την κούρσα της καθόδου οδήγησε για άλλη μια φορά ο κλάδος Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, η παραγωγή του οποίου ανήλθε στα €105.779.684,51 το 1ο εξάμηνο του 2013, έναντι €207.836.380,42 το 1ο εξάμηνο του 2012 (-49,1%).

Ο κλάδος υγείας είναι ο μόνος με θετικό πρόσημο (+17,6%) με την παραγωγή ασφαλίστρων του να ανέρχεται στα €36.994.552,28, έναντι €31.470.383,25 το 1ο εξάμηνο του 2012.

Περισσότερα στοιχεία και πίνακες για την παραγωγή Ασφαλίστρων α’ εξαμήνου 2013, όπως προκύπτει από την έρευνα της ΕΑΕΕ, στην έντυπη έκδοσή μας και στην ενότητα Στατιστικά του www.aagora.gr.

Προηγούμενο άρθροΕπέτειος των 25 χρόνων του ΣΕΜΑ
Επόμενο άρθροΣτη συζήτηση περί σεισμού, απούσα η ασφαλιστική αγορά…