Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018

5077

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τον σημαντικότερο κλάδο ασφάλισης στην Ελλάδα περιέχει η επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2018 Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου, που  δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Σύμφωνα με την Επετηρίδα η ασφάλιση αυτοκινήτων παραμένει ένας από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς συμμετέχει κατά 49% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 26,3% στη συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2018).

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2018 ήταν €1,07 δισ.  αυξημένη κατά 0,4% σε σχέση με το 2017. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή €2,2 δισ., αυξημένη κατά 3,9% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 90% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2018.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2017 και 2018 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018

Στα παρακάτω γραφήματα φαίνονται τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους).

Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018 Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018

Οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα βασικά Μεγέθη και οι Δείκτες Κλάδου Αυτοκινήτου.

Στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου 2018

Διαβάστε τη Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου εδώ.

Προηγούμενο άρθροΗ σημασία της συστηματικής και έγκαιρης στατιστικής πληροφόρησης
Επόμενο άρθροΜεσίτες και πράκτορες κρατούν τα πρωτεία στις Τεχνικές Ασφαλίσεις