Διαμεσολαβούντες

Ο ΣΑΔΧ αντιδρά στα διαφημιστικά φυλλάδια χωρίς αναγραφή βασικών στοιχείων

Με αφορμή την κατά καιρούς κυκλοφορία στην πόλη των Χανίων διαφημιστικών φυλλαδίων που αναφέρονται σε προσφορά ασφάλισης οχημάτων με προνομιακές τιμές, χωρίς όμως να αναγράφεται το όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας, ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων (ΣΑΔΧ) εξέδωσε δελτίο τύπου, στο οποίο αναφέρει τα εξής:

Η αναγραφή βασικών στοιχείων κατά την υποβολή μίας προσφοράς, όπως ενδεικτικά το όνομα της εταιρείας, η διεύθυνση της έδρας της καθώς και οι προσφερόμενες καλύψεις, είναι υποχρεωτικές από τον νόμο.

Η μη αναγραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεδομένου ότι παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση.

Ο σύλλογός μας έχει απευθυνθεί στην αρμόδια αρχή κάνοντας γνωστή αυτή την πρακτική, ζητώντας, αφενός, οδηγίες σχετικά με τις μελλοντικές μας ενέργειες και, αφετέρου, εφαρμογή των κανονισμών.

Συνιστούμε στο καταναλωτικό κοινό κατά τη σύναψη μίας ασφάλειας να λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο την τιμή αλλά και άλλα βασικά στοιχεία, όπως η αξιοπιστία της εταιρείας, οι προσφερόμενες καλύψεις και, φυσικά, να απευθύνεται σε πιστοποιημένους ασφαλιστές προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων», επισημαίνει εν κατακλείδι ο ΣΑΔΧ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας