Η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2017-2018» βρίσκεται φέτος στον 26ο χρόνο συνεχούς αποτύπωσης της ανθρωπογεωγραφίας και των μεγεθών της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Στην παρούσα έκδοση θα βρείτε, μεταξύ άλλων:

  • Τα παραγωγικά μεγέθη ανά κλάδο ασφάλισης 38 ασφαλιστικών εταιρειών (19 εταιρείες ασφαλίσεων Ζωής και 33 ασφαλίσεων κατά Ζημιών).
  • Οικονομικά στοιχεία 37 ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Τον Κύκλο Εργασιών και τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 93 εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
  • Τα βιογραφικά 37 επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών και φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
  • 113 Μεσίτες Ασφαλίσεων & 576 Ασφαλιστικούς Πράκτορες, που συμμετέχουν στους φορείς εκπροσώπησης των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που παρουσιάζονται στην έκδοση (ΕΑΔΕ, ΣΕΜΑ, ΠΟΑΔ, ΕΕΑΕ, ΣΑΔΧ, κ.λπ.),
  • 628 στελέχη, από 77 ασφαλιστικές εταιρείες (48 από αυτές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 29 στην Κύπρο), μέλη επίσης των Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών της ελληνικής και κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, Ένωση Αναλογιστών, ΟΑΣΕ, ΣΕΣΑΕ, ΣΑΕΚ, Σύνδεσμος Αναλογιστών Κύπρου, Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου).
  • Τους Εποπτικούς και άλλους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς (ΤτΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, κ.ά).
  • Την πιο πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία.

Αντί Προλόγου

Η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας» βρίσκεται φέτος στον 26ο χρόνο συνεχούς αποτύπωσης της ανθρωπογεωγραφίας και των μεγεθών της ασφαλιστικής αγοράς.

Η προσπάθεια της συντακτικής ομάδας θεωρούμε ότι επιτυγχάνει τον στόχο της παροχής μιας πλήρους εικόνας της αγοράς, απαραίτητη σε στελέχη, εργαζόμενους και ενδιαφερόμενα μέρη, εντός και εκτός αυτής, εξίσου.

Η καταγραφή, κατηγοριοποίηση και κατάταξη προσώπων και μεγεθών μιας χρηματοοικονομικής αγοράς αποτυπώνει μια πραγματικότητα χρήσιμη για πιθανούς ενδιαφερόμενους συνεργάτες, επενδυτές αλλά και πελάτες.

Η συνεχής και αδιάλειπτη έκδοση επιτρέπει τη διαχρονική εποπτεία της πορείας της αγοράς και τη σύγκριση μεγεθών και αποτελεσμάτων.

Τη χρησιμότητα της έκδοσής μας πιστοποιεί κάθε χρόνο η ζήτηση που καταγράφουμε από στελέχη τραπεζών εντός και εκτός Ελλάδος, από εποπτικούς φορείς, ασφαλιστικούς συμβούλους, ακαδημαϊκούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η ελληνική και διεθνής ασφαλιστική αγορά διανύει μια εποχή αλλαγών και επαναπρογραμματισμού επί τη βάσει νέων ρυθμίσεων και απαιτήσεων.

Η ασφαλιστική αγορά είναι προσαρμοστική και αποδεικνύει, σε κάθε περίοδο κοινωνικής ή χρηματοοικονομικής κρίσης, την ανθεκτικότητα και τη χρησιμότητά της.

Τίποτε από τα παραπάνω δεν θα έχει την ίδια αξία, εάν δεν φτάνει ως σαφές μήνυμα στους λήπτες των υπηρεσιών της ασφαλιστικής αγοράς, τους ασφαλισμένους.

Επενδυτές, Μέτοχοι, Στελέχη είναι όλοι και καταναλωτές ασφαλιστικών υπηρεσιών και δικαιούνται όλοι να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες εκείνες που διαμορφώνουν την ξεκάθαρη εικόνα της αγοράς που διεκδικεί την εμπιστοσύνη τους.

Η συμβολή των φορέων και των εταιρειών που απαρτίζουν την ασφαλιστική αγορά στην καταγραφή των δεδομένων της είναι σημαντική και αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της παραδοχής αυτής.

Η διαφάνεια είναι δομικό συστατικό της ασφαλιστικής αγοράς διεθνώς και αυτήν υπηρετεί η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας.

Οι προκλήσεις, βεβαίως, δεν έλειψαν και αυτή τη χρονιά.

Δυστυχώς, ακόμα υπάρχουν εταιρείες που καθυστερούν αδικαιολόγητα, με γραφειοκρατικές διαδικασίες, τη δημοσίευση των ισολογισμών τους αλλά και Ενώσεις και Σύλλογοι που δεν έχουν κατανοήσει τη λογική που διέπει τον νέο κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων GDPR και εκτίθενται οι ίδιες και τα μέλη τους σε κριτική ως προς την επάρκειά τους και τον επαγγελματισμό τους.

Πεπεισμένοι ότι κάθε χρόνο η προσπάθειά μας φέρνει καλύτερα αποτελέσματα και προσθέτει κύρος και αξιοπιστία στην ασφαλιστική αγορά, ευχαριστούμε κάθε έναν από εσάς που κρατάτε στα χέρια σας αυτόν τον τόμο για τη συμβολή και την υποστήριξή σας.

Αμαλία Ρουχωτά
Εκδότης


Για παραγγελίες επικοινωνήστε με την Νίκη Πρωτονοτάριου, nicky@aagora.gr,
Τ 210 61 96 879, 210 61 96 942,
F 210 61 96 943

 

Προηγούμενο άρθροΟ ΣΑΔΧ αντιδρά στα διαφημιστικά φυλλάδια χωρίς αναγραφή βασικών στοιχείων
Επόμενο άρθροΣυμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς με την ERGO Ασφαλιστική