Πόσο εκτεθειμένοι στην κλιματική αλλαγή είναι οι Ευρωπαίοι Ασφαλιστές;

208

Μελέτη της EIOPA, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αξιολογεί την έκθεση των Ευρωπαίων ασφαλιστών στους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή.

Η μελέτη της EIOPA παρουσιάζει τα πρώτα αποτελέσματα που βασίζονται σε μια μεγάλη διαδικασία συλλογής δεδομένων από τον κλάδο. Επικεντρώνεται στην ασφάλιση περιουσίας, περιεχομένου και διακοπής εργασιών, έναντι ανεμοθύελλας, πυρκαγιάς, πλημμύρας εξαιτίας υπερχείλισης ποταμών και παράκτιων πλημμυρών. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί ως οι πιο σχετικοί και δυνητικά πιο ζημιογόνοι για τον ευρωπαϊκό κλάδο ασφάλισης περιουσίας, τόσο σήμερα όσο και για το μέλλον.

Η μελέτη αυτή της EIOPA στοχεύει σε μια αρχική αξιολόγηση της έκθεσης του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα σε κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα και μέσω αυτής να παράσχει χρήσιμη ενημέρωση για τις μελλοντικές εργασίες σε αυτόν τον σχετικά νέο τομέα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ευρωπαϊκοί όμιλοι και οι μεμονωμένες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο δείγμα ήταν ιστορικά σε καλή θέση για να χειριστούν αξιώσεις που προέρχονται από τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές φυσικές καταστροφές που αναλύονται στη μελέτη. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η δυνατότητα του ασφαλιστικού τομέα να συνεχίσει να προσφέρει οικονομική προστασία έναντι των συνεπειών τέτοιων συμβάντων βασίζεται στην ικανότητά του να υπολογίσει με ακρίβεια τον πιθανό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να προσαρμόσει τις επιχειρηματικές του στρατηγικές.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν πως αναμένουν ότι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την περιουσία θα επηρεαστούν από τους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Επίσης συμφωνούν μεταξύ τους ότι τα ασφάλιστρα είναι πιθανό να αυξηθούν και ότι τα μέτρα προσαρμογής και μετριασμού θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη μείωση των επιπέδων κινδύνου στο μέλλον.

Τέλος, τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος έχει πολλή δουλειά ακόμη, προκειμένου να προετοιμαστεί για αλλαγές που σχετίζονται με το κλίμα. Η EIOPA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις εθνικές αρμόδιες αρχές και την ασφαλιστική βιομηχανία, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να συμβάλει στην προετοιμασία του κλάδου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Να σημειωθεί ότι αυτή η μελέτη αποτελεί μέρος της ευρύτερης ατζέντας βιωσιμότητας της EIOPA για την ενσωμάτωση της εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων διακυβέρνησης στο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, αυτή η μελέτη αποτελεί συνέχεια της ανάλυσης ευαισθησίας των κινδύνων μετάβασης που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών που δημοσιεύθηκε το 2020.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕ.Ε.Α.: Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα σε κρίσιμο σημείο
Επόμενο άρθροAllianz Ελλάδος: Δίνει «φωνή» στους ασφαλισμένους με το Voice of the Customer