Διεθνή

Πώς τα PRIIPs μπορούν να φανούν χρήσιμα στη Στρατηγική της Ε.Ε. για τους Ιδιώτες Επενδυτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη Στρατηγική για τους Ιδιώτες Επενδυτές (Retail Investment Strategy – RIS), για να βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής, υποστηρίζει η Insurance Europe και περιγράφει τον τρόπο σε ένα νέο έγγραφο που εξέδωσε.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, «στόχος της RIS είναι να παρέχει στους καταναλωτές σαφείς, συνοπτικές και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και τα επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες γνωστοποίησης της ΕΕ καθιστούν πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν σωστά αυτά τα προϊόντα: ιδίως να γνωρίζουν αν ένα προϊόν περιλαμβάνει ή όχι ασφαλιστική κάλυψη ή παροχές.

»Είναι πολύ σημαντικό για τους δυνητικούς μικροεπενδυτές να γνωρίζουν εάν τα προϊόντα περιλαμβάνουν ή όχι αυτά τα πρόσθετα χαρακτηριστικά, καθώς οι οικονομικές εγγυήσεις και η ασφαλιστική κάλυψη που αυτά προσφέρουν μπορούν να παρέχουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται ακόμη και οι μικροαποταμιευτές, για να συμμετάσχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές».

Στην κατεύθυνση αυτή η Insurance Europe διατύπωσε ένα σαφές σύνολο κανόνων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη RIS, για να καταστήσει τις γνωστοποιήσεις πιο ουσιαστικές και ελκυστικές και, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις επενδύσεις λιανικής.

Ειδικότερα, η Insurance Europe καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τα ακόλουθα DOs και DON’Ts που αφορούν τα PRIIPs και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) στην επερχόμενη Στρατηγική της για τους Ιδιώτες Επενδυτές (RIS).

DOs

  • Να διευκρινίζεται αν οι καταναλωτές λαμβάνουν ασφαλιστική προστασία ή όχι.
  • Να επιτρέπονται γνωστοποιήσεις φιλικές προς την ψηφιακή τεχνολογία.
  • Να υπάρχει το κατάλληλο πεδίο εφαρμογής.
  • Να γίνουν δοκιμές και να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την εφαρμογή.

DON’Ts

  • Να μην υπάρχει εξατομίκευση του KID, καθώς υπονομεύει το συγκρισιμότητα.
  • Να μη γίνεται διπλή παρουσίαση των πληροφοριών, καθώς μόνο σύγχυση προκαλούν στους καταναλωτές.
  • Να μην αλλάξει η μεθοδολογία για υπολογισμό του κόστους.
  • Να μην υπάρξουν τροποποιήσεις στην Προσέγγιση των Προϊόντων Πολλαπλών Επιλογών (multi-option products – MOPs) καθώς θα αυξήσουν πολυπλοκότητα.

Περισσότερα εδώ

Διαβάστε επίσης: Retail Investment Strategy: η πρόταση της Insurance Europe

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας