Διεθνή

PEPP: Μικρό καλάθι κρατάει η Insurance Europe

«Η αναγνώριση από την ΕΕ του ρόλου των προσωπικών συντάξεων για το κλείσιμο του αποταμιευτικού κενού είναι θετική, αλλά εάν το PEPP θα αυξήσει τις συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις παραμένει ασαφές», υποστηρίζει η Insurance Europe.

Με αφορμή την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Κανονισμού για την καθιέρωση πανευρωπαϊκού προσωπικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), ο Nicolas Jeanmart, επικεφαλής Προσωπικών και Γενικών Ασφαλίσεων και Μακροοικονομίας της Insurance Europe, σχολίασε:

«Με την ανάπτυξη του PEPP, η ΕΕ έχει κάνει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών συντάξεων και τον βασικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην κοινωνία μας. Σε ένα τοπίο που αντιμετωπίζει ολοένα και περισσότερο την ταχεία γήρανση του πληθυσμού, είναι ζωτικής σημασίας οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες των προσωπικών συντάξεων στην αύξηση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων.

Είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε αν οι καταναλωτές θα ενδιαφερθούν να αγοράσουν ένα PEPP, οπότε οι επιπτώσεις του στις ατομικές συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σε όλη την Ευρώπη δεν είναι ακόμη γνωστές. Ένας αποφασιστικός παράγοντας θα είναι αναμφισβήτητα τα τεχνικά μέτρα Επιπέδου ΙΙ με τα οποία θα αποφασιστούν πολλά βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) καθ’ όλη τη διάρκεια του προσεχούς έτους θα είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των εναπομενουσών ανοικτών ερωτήσεων και εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε.

Για παράδειγμα, κατά τον καθορισμό των τεχνικών μετριασμού του κινδύνου, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα που επενδύονται από τους αποταμιευτές προστατεύονται εξίσου, ανεξάρτητα από τον τύπο του παρόχου PEPP.

Είναι επίσης ζωτικής σημασίας οι κεφαλαιακές απαιτήσεις να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τα μακροπρόθεσμα προϊόντα αποταμίευσης και να μην είναι υπερβολικές. Διαφορετικά τα PEPPs θα είναι ασκόπως δαπανηρά ή περιορισμένα όσον αφορά τις εγγυήσεις που μπορούν να προσφερθούν για την προστασία των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων των πελατών».

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες για τα PEPP

Το PEPP εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις 4 Απριλίου. Οι νέοι κανόνες προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές παρόχων και διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους. Επίσης, συμβάλουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις ατομικές συντάξεις και ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων προς όφελος των καταναλωτών.

«Εκπληρώσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε: ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό προϊόν που θα είναι απλό, ασφαλές και καλό για τους καταναλωτές», δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης του ΕΚ, Σόφι ιν’τ Βελντ (Φιλελεύθεροι, Ολλανδία), επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συμπληρωματική επιλογή που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις κρατικές συντάξεις. «Θα συμβάλει περαιτέρω σε μια κοινωνική Ευρώπη που νοιάζεται για τους πολίτες της», συμπλήρωσε.

Τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα δίνουν την επιλογή στους καταναλωτές να αποταμιεύσουν χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους. Είναι εθελοντικά και συμπληρωματικά σε σχέση με αυτό που δικαιούται κανείς να λάβει από το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα και από τις εισφορές του εργοδότη του.

Δεν είναι υποχρεωτικά, ωστόσο μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμη πηγή έξτρα εισοδήματος όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης. Τα χρήματα που αποταμιεύονται σε αυτά τα προϊόντα επενδύονται σε χρηματοδοτικά μέσα.

Υπάρχουν πολλά προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών τα οποία έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Το πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP), στοχεύει στην παροχή μιας απλής εναλλακτικής, με τυποποιημένα χαρακτηριστικά και καθαρά κόστη, που θα μπορούν να πουληθούν σε όλη την ΕΕ.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από την ενίσχυση τη δυνατότητας διασυνοριακής μεταφοράς, καθώς θα μπορούν ενώ εργάζονται σε άλλη χώρα να εξακολουθούν να αποταμιεύουν χρήματα με τον ίδιο πάροχο. Στο μεταξύ οι πάροχοι του PEPP θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε μια πιο διευρυμένη αγορά και να πετύχουν οικονομίες κλίμακας.

Σύμφωνα με έκθεση την οποία παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στην αγορά ατομικών συντάξεων ενδέχεται να τριπλασιαστούν έως το 2030, φτάνοντας τα 2,1 τρισεκατομμύρια ευρώ, λόγω της εισαγωγής των PEPP.

Οι αποταμιευτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές επενδυτικές επιλογές, επισημαίνοντας το επίπεδο ρίσκου που διατίθενται να πάρουν. Προβλέπεται επίσης η ύπαρξη μιας προκαθορισμένης επιλογής με ανώτατο όριο προμήθειας 1% του ετήσιου συσσωρευμένου κεφαλαίου. Θα μπορούν, επιπλέον, να μεταπηδήσουν σε άλλους προμηθευτές παρόμοιων προϊόντων με ανώτατο όριο κόστους.

Τα φορολογικά κίνητρα είναι σημαντικά για την προώθηση των προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Σε ξεχωριστή πρότασή τους στο Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι τα PEPP, θα πρέπει να επωφεληθούν από προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει τους νέους κανόνες, ο κανονισμός θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες αργότερα. Θα εφαρμοστεί 12 μήνες μετά τη δημοσίευση των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας