Οριστικό τέλος για την Olympic Insurance Company Ltd

12385
Natar Victoria

Τον διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή στην ασφαλιστική εταιρεία Olympic Insurance Company Ltd ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, στις 10 Αυγούστου.

Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφέρει τα εξής:

«Mε βάση τις διατάξεις του άρθρου 320(1) των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 και 2017 («ο Νόμος»), η Έφορος Ασφαλίσεων με απόφασή της ημερομηνίας 10/8/2018 διορίζει ως προσωρινό εκκαθαριστή της Olympic Insurance Company Ltd («η Εταιρεία») τον κ. Παύλο Νακούζη, από τον οίκο Mazars Limited, Κτίριο Τλαϊς, Ρωμανού 2, 1 όροφος, 1070 Λευκωσία, Κύπρος, με τους πιο κάτω όρους εντολής:

  • Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για προστασία του ενεργητικού και διατήρησης του καθεστώτος της Εταιρείας.
  • Να λάβει στον έλεγχό του ή στη φύλαξή του όλη την ιδιοκτησία και αγώγιμα δικαιώματα που η Εταιρεία δικαιούται ή φαίνεται ότι δικαιούται.
  • Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την Εταιρεία.
  • Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες σε σχέση με τον τερματισμό όλων των ασφαλιστικών συμβάσεων της ασφάλισης Γενικής Φύσεως της Εταιρείας.
  • Να εκπληρώσει όλες τις άλλες ενέργειες που προνοεί η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον προσωρινό εκκαθαριστή.

Η περίοδος διορισμού του κ. Παύλου Νακούζη ως προσωρινός εκκαθαριστής λήγει ταυτόχρονα με το διορισμό του εκκαθαριστή της Εταιρείας από το Δικαστήριο. Η αμοιβή του προσωρινού εκκαθαριστή θα συγκεκριμενοποιηθεί με τον διορισμό του εκκαθαριστή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 323 του Νόμου, με τη δημοσίευση του πιο πάνω διορισμού του προσωρινού εκκαθαριστή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι ασφαλιστικές συμβάσεις της Εταιρείας τερματίζονται».

Η άδεια λειτουργίας της κυπριακής εταιρείας, που λειτουργούσε με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στη Βουλγαρία, είχε ανακληθεί στις 8/5/2018, λόγω μη συμμόρφωσής της με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η Olympic Insurance είχε προσφύγει στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος στις 17/7/2018 επικύρωσε την απόφαση της Εφόρου για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(1) του νόμου περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2016 και 2017, η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εν λόγω Εταιρείας, υπάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της από το Δικαστήριο.

Η πτώχευση της κυπριακής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιούνταν στις Γενικές Ασφαλίσεις ζημιώνει 200.000 ασφαλισμένους στη Βουλγαρία.

Προηγούμενο άρθρο«ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»: Έκθεση ζωγραφικής του Ανδρέα Βουρλούμη
Επόμενο άρθροHDI Global: Περαιτέρω δυναμική διεθνής ανάπτυξη το 1ο εξάμηνο 2018