HDI Global: Περαιτέρω δυναμική διεθνής ανάπτυξη το 1ο εξάμηνο 2018

1956
hdi talanx flags

Η HDI Global SE παρέμεινε σε αναπτυξιακή τροχιά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με σημαντική αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ενισχύθηκαν κατά 3,7% σε 2,9 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε σε 6,9%.* Σε ακολουθία με την εταιρική στρατηγική, η ανάπτυξη προέρχεται από τις διεθνείς αγορές – και ιδιαίτερα από την Αυστραλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επέδρασε αρνητικά ο μεγάλος αριθμός ζημιών στον κλάδο περιουσίας, οδηγώντας σε μείωση του τεχνικού αποτελέσματος.

«Η επιβάρυνση από τα έξοδα ζημιών κατά το πρώτο μισό του έτους οφείλεται κυρίως στις ασφαλίσεις πυρός, κάτι που καταδεικνύει ότι τα μέτρα τα οποία εισήχθησαν – και πλέον εντατικοποιούνται – για βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου μας στον κλάδο πυρός είναι απολύτως αναγκαία»,

 

Christian Hinsch HDI Global

ανέφερε ο Dr Christian Hinsch, Διευθύνων Σύμβουλος της HDI Global SE και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Εκτελεστικού ΔΣ της Talanx AG. Όπως προσέθεσε:

«Με το πρόγραμμα 20/20/20 θα επαναφέρουμε τον κλάδο πυρός σε κερδοφορία: στόχος μας είναι να βελτιώσουμε κατά 20% τον λόγο ‘ασφάλιστρα/κίνδυνο’, στο 20% του βιομηχανικού χαρτοφυλακίου μας, μέχρι το έτος 2020».

Underwriting / τεχνικά αποτελέσματα

Το καθαρό τεχνικό αποτέλεσμα επιδεινώθηκε κατά το πρώτο μισό του 2018 σε -28 εκ. ευρώ (32). Ο δείκτης καθαρών εξόδων διαμορφώθηκε στο 21,0, ελάχιστα χαμηλότερος από τα μεγέθη του προηγούμενου έτους (21,2), βελτίωση που οφείλεται στην αύξηση των τιμών των ασφαλίστρων βάσης. Ο δείκτης (καθαρών) ζημιών επιδεινώθηκε στο 81,3% (από 76,0%) λόγω των πολυάριθμων ζημιών. Ως αποτέλεσμα, ο μικτός δείκτης (Combined Ratio) ανήλθε σε 102,3% (97,2).

Επενδύσεις

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις εμφανίστηκαν μειωμένα κατά 9,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σε 124 εκ. ευρώ (137). Το ενισχυμένο αποτέλεσμα εξαμήνου του προηγούμενου έτους είχε διαμορφωθεί λόγω υψηλοτέρων κερδών από πωλήσεις χρεογράφων και χαμηλότερων απομειώσεων. Οι έκτακτες αυτές επιδράσεις έπαυσαν να ισχύουν κατά το πρώτο μισό του 2018.

Λειτουργικά κέρδη και καθαρά κέρδη Ομίλου

Το λειτουργικό κέρδος (ΕΒΙΤ), ύψους 78 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο, υπολείπεται αρκετά του αντίστοιχου περσινού (162), λόγω των ανωτέρω επιδράσεων. Η συνεισφορά της HDI Global SE στα καθαρά κέρδη του μητρικού Ομίλου Talanx, ανήλθε σε 53 εκ. ευρώ (112).

Ανάγκη λήψης μέτρων στις βιομηχανικές ασφαλίσεις περιουσίας

Τα χαμηλά ασφάλιστρα στις βιομηχανικές ασφαλίσεις περιουσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών τα τελευταία έτη, οδηγώντας σε σημαντικές ζημίες τον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, η HDI Global SE σκοπεύει σε αύξηση των τιμών ασφαλίστρων στον κλάδο, αναθεώρηση των όρων ασφάλισης, καθώς και σε μείωση της συμμετοχής της ή και απόσυρση από λογαριασμούς που είναι υποτιμολογημένοι.

Edgar Puls HDI

«Η εμπειρία μας μέχρι σήμερα δείχνει ότι είμαστε ικανοί να εφαρμόσουμε επιτυχώς τα

μέτρα αυτά στην αγορά – και κυρίως τις αυξήσεις ασφαλίστρων»,

ανέφερε ο Dr Edgar Puls, μέλος του Εκτελεστικού Δ.Σ. της HDI Global SE, υπεύθυνος για τις ασφαλίσεις περιουσίας.

Η ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων υποστηρίζεται και από την εκτίμηση που δημοσίευσε η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστών (GDV), η οποία προβλέπει για το 2018 μικτό δείκτη (Combined Ratio) της τάξεως του 115% για τις βιομηχανικές ασφαλίσεις περιουσίας στη Γερμανία.

Σύσταση της HDI Global Specialty SE

Τον Μάιο του 2018, η HDI Global και η Hannover Ruck SE ανακοίνωσαν την από κοινού σύσταση της εταιρείας HDI Global Specialty SE. Οι δύο εταιρείες συγχωνεύουν τις δραστηριότητές τους στις ασφαλίσεις ειδικών κινδύνων, μέσω της εν λόγω κοινοπραξίας. Στο επόμενο διάστημα, η νέα εταιρεία θα αναλαμβάνει ειδικούς κινδύνους  είτε άμεσα είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σε κλάδους όπως Επαγγελματικές Ευθύνες για Λάθη & Παραλείψεις (Professional Indemnity / E&O), Ευθύνες Μελών ΔΣ και Στελεχών Διοίκησης (D&O), Ασφαλίσεις Νομικών Εξόδων, Αθλητών και Αθλητικών Σωματείων, Εκδηλώσεων, Αεροπορικών Κινδύνων, Υπεράκτιων Ενεργειακών Έργων, Κατοικίδιων & Οικόσιτων Ζώων, κλπ.
Η HDI Global SE θα κατέχει το 50,2% των μετοχών της νέας εταιρείας και η  Hannover Re το 49,8% αντίστοιχα. Η έναρξη των εργασιών προσδιορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2019. Η HDI Global Specialty εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει με χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων της τάξεως άνω του 1 δισ. ευρώ και στοχεύει σε σημαντική οργανική ανάπτυξη.

Αλλαγές στο Εκτελεστικό Διοικητικό Συμβούλιο 

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί τον Ιανουάριο και τον Μάιο, η HDI Global προέβη σε αλλαγές της σύνθεσης του Εκτελεστικού Δ.Σ. κατά το πρώτο εξάμηνο. Την 1η Μαΐου 2018 ο Clemens Jungsthöfel ορίστηκε ως μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο 47χρονος ανέλαβε τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή (CFO). Από την 1η Ιουλίου, ο Dr Thomas Kuhnt, 43 ετών, ορίστηκε επίσης ως νέο μέλος, με ευθύνη τους τομείς Projects & Organisation, τον τομέα ΙΤ, καθώς και τον κλάδο ασφάλισης Ομαδικών Ατυχημάτων. Οι Dr Joachim ten Eicken και Ulrich Wollschläger αποχώρησαν από το Εκτελεστικό Δ.Σ.
Αναφερόμενος στη συμβολή του ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, ο Managing Director κ. Νότης Βαγιακάκος δήλωσε:

“Το ελληνικό υποκατάστημα συνεχίζει να λειτουργεί αναπτυξιακά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με ουσιαστική συνεισφορά στην παραγωγή της εταιρείας από τις εργασίες μας στην Ελλάδα και τις χώρες δικαιοδοσίας μας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου.”

Σε ό,τιVagiakakos αφορά τη στρατηγική της εταιρείας στις ασφαλίσεις περιουσίας, ο κ. Βαγιακάκος ανέφερε σχετικά:

“Είναι πλέον σαφές πως, σε ό,τι αφορά το χαρτοφυλάκιό μας στον κλάδο πυρός, ο ρυθμός διόρθωσης των ασφαλίστρων στους μεγάλους βιομηχανικούς κινδύνους πρέπει να ενταθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι οι τιμές των ασφαλίστρων του κλάδου και στη χώρα μας –όπως διεθνώς- σημειώνουν πτωτική πορεία για πάνω από 15 χρόνια. Μετά από μία τόσο παρατεταμένη περίοδο χαμηλών ασφαλίστρων δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια μείωσης των τιμών και δη στον κλάδο περιουσίας. Εν’ όψει των ετήσιων ανανεώσεων Δεκεμβρίου/Ιανουαρίου 2018/19, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, αποσκοπούμε σε ξεκάθαρη και βιώσιμη βελτίωση της σχέσης μεταξύ κινδύνου και ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας.”

 Βασικά μεγέθη A’ εξαμήνου 2018*, ενοποιημένα (IFRS)

σε εκ. Ευρώ 2018 2017 +/-
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 2.898 2.795 +3,7%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα 1.235 1.160 +6,5%
Μικτός δείκτης (Combined ratio) 102,3% 97,2% +5,1 % μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις 124 137 -9,5%
Λειτουργικό κέρδος (EBIT) 78 162 –51,9%
Καθαρά κέρδη ομίλου 53 112 –22,7%
Απόδοση επενδύσεων 3,0% 3,5% -0,5  % μονάδες

* Όλοι οι οικονομικοί δείκτες που αναφέρονται είναι κατά IFRS και αφορούν τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx τον οποίο διαχειρίζεται η HDI Global SE.

* Όλοι οι οικονομικοί δείκτες που αναφέρονται είναι κατά IFRS και αφορούν τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων του Ομίλου Talanx τον οποίο διαχειρίζεται η HDI Global SE.

Προηγούμενο άρθροΟριστικό τέλος για την Olympic Insurance Company Ltd
Επόμενο άρθροΤαξινόμηση των βιώσιμων επενδύσεων ζητά η Insurance Europe