Ταξινόμηση των βιώσιμων επενδύσεων ζητά η Insurance Europe

1162
viosimotita

H Insurance Europe συμμετείχε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση πλαισίου που θα διευκολύνει τις βιώσιμες επενδύσεις.

Σε τι συμφωνεί;

Η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών Ενώσεων στην απάντησή της εκφράζει την υποστήριξή της στις προσπάθειες της ΕΕ να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο οικολογική και πιο ανθεκτική, σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου της ΕΕ για την ένωση των κεφαλαιαγορών.

Δεδομένου ότι η βιωσιμότητα έχει διαφορετικές σημασίες στους επενδυτές σε διαφορετικές αγορές, η επίτευξη μιας κοινής αντίληψης για τη βιωσιμότητα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή, επομένως η πρόταση για το πλαίσιο (δηλαδή η ταξινόμηση) είναι ένα πολύ θετικό βήμα.

Η Insurance Europe χαιρετίζει, επίσης, το γεγονός ότι το προτεινόμενο σύστημα ταξινόμησης παρέχει ένα θεμέλιο για την εναρμόνιση των προτύπων και των συστημάτων σήμανσης για πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Επιπλέον, υποστηρίζει το γεγονός ότι η ταξινόμηση εξετάζει τον βαθμό βιωσιμότητας στο επίπεδο των οικονομικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει όλους τους οικονομικούς τομείς στο πεδίο εφαρμογής της. Αυτό θα επιτρέψει την ενσωμάτωση διαφόρων βιώσιμων επενδυτικών στρατηγικών και μέσων.

Τι προτείνει;

Σύμφωνα με την Insurance Europe, η ταξινόμηση θα πρέπει να εξετάζει τη βιωσιμότητα με την ολιστική έννοια και να περιλαμβάνει όλους τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς (ESG) παράγοντες που συμβάλλουν στις βιώσιμες επενδύσεις και στην αναγνώριση της σιωπηρής σύνδεσης μεταξύ αυτών των συνιστωσών.

Μάλιστα, στην πρότασή της τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ταξινόμηση σε σχέση με άλλα στοιχεία του σχεδίου δράσης της Επιτροπής και το χρονοδιάγραμμά της πρέπει να επιταχυνθεί ώστε να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της ESG.

Τέλος, στην απάντηση επισημαίνεται ότι οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν τις ροές κεφαλαίων σε πράσινες δραστηριότητες, αλλά η ικανότητά τους να επενδύουν περισσότερο σε βιώσιμα έργα αντιμετωπίζει αρκετούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης προσφοράς βιώσιμων επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων και των εμποδίων στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις που υπάρχουν σήμερα στο καθεστώς Solvency II που διέπει τους ασφαλιστές.

Προηγούμενο άρθροHDI Global: Περαιτέρω δυναμική διεθνής ανάπτυξη το 1ο εξάμηνο 2018
Επόμενο άρθρο€200 εκατ. τα προ φόρων κέρδη της Achmea, κατά το 1o εξάμηνο