Οικονομικά Μεγέθη

€200 εκατ. τα προ φόρων κέρδη της Achmea, κατά το 1o εξάμηνο

Η Achmea, παρά το γεγονός των υψηλών απαιτήσεων που προέκυψαν από τις δύο σοβαρές καταιγίδες που έπληξαν τις Κάτω Χώρες κατά τον περασμένο Ιανουάριο και για τις οποίες κατέβαλε αποζημιώσεις €116 εκατ., πέτυχε κατά το 1o εξάμηνο του έτους ικανοποιητικά αποτελέσματα με προ φόρων κέρδη €200 εκατ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ομίλου, στον οποίο ανήκει η Ιnteramerican, αν αφαιρεθεί το κόστος των αποζημιώσεων για τις καταστροφές από τις καταιγίδες, η Achmea είχε αυξημένα λειτουργικά αποτελέσματα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €17,45 δις, έναντι 16,95 πέρυσι, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας είναι ισχυρός, αυξημένος στο 191%.

Τα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την εικόνα των αποτελεσμάτων της Achmea κατά το πρώτο ήμισυ του 2018, είναι η βελτίωση των επιδόσεων στον κλάδο Συνταξιοδότησης και Ζωής λόγω υψηλότερων αποδόσεων των επενδύσεων, βελτιωμένου τεχνικού αποτελέσματος και μείωσης δαπανών, καθώς και η βελτίωση των επιδόσεων στον κλάδο Υγείας λόγω των χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών και του μειωμένου κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Στις Γενικές ασφαλίσεις, τα δυσμενέστερα αποτελέσματα οφείλονται στις αποζημιώσεις για τις καταιγίδες, ωστόσο τα υποκείμενα αποτελέσματα ήταν υψηλότερα χάρη σε άλλα μέτρα βελτίωσης. Επισημαίνεται η διεθνής ανάπτυξη του ψηφιακού καναλιού πωλήσεων και η είσοδος της Achmea στην ασφαλιστική αγορά του Καναδά.

Όσον αφορά στις εκτός Κάτω Χωρών δραστηριότητες, οι εταιρείες του ομίλου σε όλες τις χώρες: Σλοβακία, Ελλάδα (Ιnteramerican), Τουρκία και Αυστραλία, συνεισέφεραν στο αυξημένο συνολικό αποτέλεσμα.

Achmea financial statements

Η διεθνής στρατηγική της Achmea εστιάζει στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην επικερδή ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς στις χώρες όπου μπορεί να αξιοποιήσει τις βασικές ικανότητες του οργανισμού στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων και Υγείας.

Στις χώρες αυτές, η Achmea επενδύει στην ανάπτυξη μέσω του τραπεζικού διαύλου και της διαδικτυακής διανομής και δίνει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω ψηφιοποίηση.

Επιπροσθέτως, η Achmea έχει ξεκινήσει συνεργασία με τη Fairfax για την παρουσίαση μιας νέας, για υλικές ζημιές και προσωπικά ατυχήματα, ασφαλιστικής πρότασης στον Καναδά.

«Προχωρούμε πολύ καλά προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των φιλοδοξιών μας, με ορίζοντα το 2020. Για να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, επενδύουμε στην καινοτομία και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε σε ένα κορυφαίο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ώστε να είμαστε σημαντικοί και για τους πελάτες μας και για την κοινωνία στο μέλλον» υπογραμμίζει στη δήλωσή του για τα αποτελέσματα ο Willem van Duin, πρόεδρος του Δ.Σ. της Achmea.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας