Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος International Life: Ενίσχυση καθαρής θέσης και αύξηση κερδοφορίας το α΄ δίμηνο του 2013

«Η International Life θα καλύψει τις ζημίες που προήλθαν από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), σε διάστημα συντομότερο του αναμενόμενου. Αυτό προκύπτει από τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του 2012 και τις επιδόσεις της για το πρώτο δίμηνο του 2013». 

Το παραπάνω  τονίζεται σε σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία στις 6 Μαρτίου όπου πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «το 2012 ο Όμιλος σημείωσε υψηλή λειτουργική κερδοφορία, με το σύνολο των ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και γενικών ασφαλειών να λειτουργούν με επαρκή λειτουργική κερδοφορία επί σειρά ετών και τον Όμιλο να διατηρεί ένα από τα πλέον ποιοτικά χαρτοφυλάκια της αγοράς. Παράλληλα, σε μία δύσκολη χρονιά, λόγω του PSI, η International Life αύξησε την αποθεματοποίηση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου κατά 47,5% επί των ασφαλίστρων, καθώς ο δείκτης αποθεματοποίησης στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου το τέλος του 2012 ανήλθε σε 221,6% από 174,1% που ήταν το 2011».

Την επιτυχημένη στρατηγική της Διοίκησης του Ομίλου επιβεβαιώνει και η κερδοφορία της εταιρείας το α’ τρίμηνο του 2013, επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, η οποία διαμορφώθηκε στα €3 εκατ., έναντι του στόχου ο οποίος προέβλεπε κέρδη €1,6 εκατ. Όπως σημειώνεται, η επιτάχυνση αυτή οφείλεται στη σημαντική μείωση των γενικών εξόδων, σε συνέχεια της περσινής ολοκλήρωσης ενός φιλόδοξου προγράμματος μείωσής τους, με το δείκτη εξόδων στο πρώτο δίμηνο του 2013 να περιορίζεται στο 14,7% έναντι του 20% το 2012. 

Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν οι εισπράξεις ασφαλίστρων στο α’ δίμηνο του 2013, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Χάρη στη συνετή πολιτική μείωσης των λειτουργικών εξόδων, τονίζεται εν κατακλείδι, ο συνδυασμένος δείκτης ζημιών (combined ratio) περιορίστηκε σε 90%, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στα έσοδα επενδύσεων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας