Οικονομικά Μεγέθη

Όμιλος Generali: Λειτουργικό αποτέλεσμα €1,6 δις (+11%) το 1ο τρίμηνο 2021

Εξαιρετική κερδοφορία, με ισχυρή αύξηση του λειτουργικού και του καθαρού αποτελέσματος πέτυχε το 1ο τρίμηνο του 2021 ο Όμιλος Generali. Η κεφαλαιακή θέση ήταν εξαιρετικά σταθερή.

Ειδικότερα, το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε σε €1,6 δις (+11%), χάρη στη θετική εξέλιξη των Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και λοιπών κλάδων. Η συνεισφορά του κλάδου Ζωής παρέμεινε σημαντική.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €19,7 δις (+4,2%), κινούμενα ανοδικά τόσο στον κλάδο Ζωής (+5,5%) όσο και των Γενικών (+1,9%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν σε €3 δισεκατομμύρια (+1%), πλήρως συνδεδεμένες με προϊόντα προστασίας και unit-linked. Ο Δείκτης Combined Ratio ήταν 88,0% (-1,4 π.μ.) και το Νew Business Margin ήταν εξαιρετικό και στο 4,44% (+0,4 π.μ.), από τα καλύτερα του κλάδου.

Το καθαρό αποτέλεσμα ανήλθε σε €802 εκατομμύρια (€113 εκατ. 1ο Τρίμηνο 2020), αντανακλώντας επίσης το λειτουργικό αποτέλεσμα. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 επηρεάστηκε από σημαντικές απομειώσεις στις επενδύσεις και τις δαπάνες του Έκτακτου Διεθνούς Ταμείου για την Covid-19.

Η κεφαλαιακή θέση ήταν εξαιρετικά σταθερή, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας του Ομίλου στο 234%, επωφελούμενος από την άριστη παραγωγή κεφαλαίου και τις θετικές επιδόσεις της αγοράς

Ο CFO του Ομίλου, Cristiano Borean, δήλωσε: “Ο Όμιλος έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2021 με εξαιρετικές επιδόσεις σύμφωνα με τους στόχους του, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής «Generali 2021». Ο Όμιλος παραμένει από τους πιο σταθερούς στον ασφαλιστικό τομέα, με εξαιρετική κεφαλαιακή θέση. Η επανεξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου Ζωής βρίσκεται σε εξέλιξη και μας επέτρεψε να διατηρήσουμε εξαιρετική κερδοφορία στο τρέχον περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Η Generali συνεχίζει να δημοσιεύει τον καλύτερο, λιγότερο ευμετάβλητο Δείκτη Combined Ratio, μεταξύ των ομολόγων της και έχει επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων και σε άλλους τομείς. Η ισχυρή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος και των καθαρών κερδών αποδεικνύει ότι ο Όμιλος συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μακροοικονομικό πλαίσιο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας.”

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας