Διαμεσολαβούντες

Ανασφάλιστο το 49% των επιχειρήσεων

Το 49% των επιχειρήσεων δεν διαθέτει ασφάλιση, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το ΕΕΑ. Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν το πώς διαμορφώνονται οι επιλογές ασφάλισης, τις αιτίες άρνησης, καθώς  και  άλλες παραμέτρους του θέματος που συναρτούν την επιλογή ασφάλισης με την ηλικία του επιχειρηματία-επαγγελματία ή τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης στην αγορά, τον αριθμό των εργαζομένων της, τη δραστηριότητά της και άλλα.  

Τα Ευρήματα

Ασφαλισμένες επιχειρήσεις – Φύλο επιχειρηματία

  • Το 33% των επιχειρήσεων έχουν ασφαλιστική κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
  • Το 49% δεν διαθέτει ασφάλιση και το 18% δεν απάντησε ή δεν γνώριζε.
  • Το ποσοστό των ασφαλισμένων διαμορφώνεται καλύτερα (36%) στους άνδρες επιχειρηματίες σε αντίθεση με τις γυναίκες που κατέρχεται στο 26%.

Ηλικία Ιδιοκτήτη και Ασφάλιση

Παρατηρείται από τα ευρήματα της έρευνας ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία του επαγγελματία τόσο μεγαλώνει το ποσοστό αυτών που έχουν επιλέξει την ασφάλιση της επιχείρησής τους. Δηλαδή η εκκίνηση της δραστηριότητας γίνεται χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία που διασφαλίζουν από τυχόν απρόοπτα, όπως η ασφάλισή της, και όσο μεγαλώνει η ηλικία του επιχειρηματία τόσο ο ίδιος τείνει στην επιλογή να ασφαλίσει τη δραστηριότητά του.

Συγκεκριμένα:

  • Στις ηλικίες 30-44 ετών το 26% έχουν ασφαλισμένη την επιχείρησή τους.
  • Στις ηλικίες 45-50 ετών το 34% και
  • Στις ηλικίες 60 ετών και άνω το 62%.

Χρόνος λειτουργία επιχείρησης και ασφάλιση

Ενδιαφέρον εύρημα –συσχετισμός– είναι και η σχέση που καταγράφεται μεταξύ ετών λειτουργίας της επιχείρησης και ασφάλισης. Φαίνεται ότι όσο πιο πολλά χρόνια λειτουργεί τόσο περισσότερο οδηγούνται οι ιδιοκτήτες της στο να την ασφαλίσουν. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την σχέση που προαναφέρθηκε μεταξύ «ηλικίας και ασφάλισης».

 Όπως προκύπτει από την έρευνα:

  • το 56% των ασφαλισμένων επιχειρήσεων λειτουργούν άνω της δεκαετίας.
  • το 25% ασφαλισμένων εμφανίζεται σε επιχειρήσεις έως 10 έτη λειτουργίας.

Γίνεται αντιληπτό ότι εάν κάποια επιχείρηση δεν κατανόησε (δεν γνώριζε ή δεν ήθελε για διάφορους λόγους) ότι στο ξεκίνημά της είναι σημαντικό να ασφαλιστεί, σταδιακά εδραιώνοντας την πεποίθηση της λειτουργίας και θεωρώντας σταθερή τη δραστηριότητά της, σε συνδυασμό με την ηλικιακή εξέλιξη του ιδιοκτήτη της, τελικώς προσεγγίζει περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση.

Αριθμός εργαζομένων και ασφάλιση

Συσχετισμός παρατηρείται και στον αριθμό των εργαζομένων με την επιλογή ασφάλισης. Όσο περισσότεροι εργαζόμενοι τόσο αυξάνεται και το ποσοστό ασφάλισης. Έτσι προκύπτει ότι:

  • Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από έξι άτομα εμφανίζονται να είναι ασφαλισμένες σε ποσοστό 64%.
  • Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα είναι ασφαλισμένες περίπου σε ποσοστό 30%.

Μικρότερα ποσοστά ασφάλισης και δραστηριότητα

Ενδιαφέρον εύρημα είναι και το ποιες επιχειρήσεις έχουν τα μικρότερα ποσοστά ασφάλισης. Αυτές είναι:  επιχειρήσεις αισθητικής,  κομμωτήρια,  γυμναστήρια,  επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη φωτογραφία,  εταιρείες marketing και διαφήμισης αλλά και πληροφορικής σε ποσοστά κάτω του 15%.


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών τον Απρίλιο του 2021 σε συνεργασία με την εταιρεία Pulse, σε περισσότερους από 500 επιχειρηματίες- επαγγελματίες της Αθήνας. Ακολουθήθηκαν για τη διεξαγωγή της, οι πιο σύγχρονες μέθοδοι, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και αντλήθηκε πληροφόρηση για το επιχειρείν γενικά, και επί μέρους για την ασφάλισή του, καθώς υπήρχαν ανάλογες ερωτήσεις. Από τους ερωτώμενους επιχειρηματίες-επαγγελματίες τα 2/3 είναι άνδρες και το 1/3 γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό (86%) του δείγματος έχουν ηλικιακό εύρος από 30 έως 60 ετών.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας