Εταιρείες

Όμιλος Baloise: Αύξηση κερδών για τον μέτοχο της Ατλαντικής Ένωσης το 2021

Αύξηση των βασικών οικονομικών του στοιχείων για το 2021 ανακοίνωσε ο κορυφαίος ελβετικός τραπεζοασφαλιστικός Όμιλος BALOISE, μέτοχος της Ατλαντικής Ένωσης από τη δεκαετία του 1970.

Συγκεκριμένα:

  • Τα κέρδη του ομίλου προσέγγισαν τα 600 εκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα, αυξημένα κατά 35,5% σε σύγκριση με το 2020.
  • Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 7,3 δισεκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα, ενισχυμένα κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2020

Με ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δισεκατομμύρια Ελβετικά Φράγκα (στοιχεία 2020), ο Όμιλος BALOISE έχει Δείκτη Φερεγγυότητας που ξεπερνά το 210% (σύμφωνα με τα κριτήρια της Ελβετικής Αρχής) και αξιολογείται με Α+ από τον Διεθνή Οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Αυτός ο μεγάλος Όμιλος, που διατηρεί από το 1972 μετοχική σχέση με την Ατλαντική Ένωση, έχει συμβάλει καθοριστικά ώστε σήμερα, η Ατλαντική Ένωση, να είναι δυνατότερη από ποτέ άλλοτε, με ισχυρότατη οικονομική θέση, ακέραιη, σταθερή και ευέλικτη Διοίκηση με ταχύτατες αποφάσεις που λαμβάνονται τοπικά.

Ο Όμιλος BALOISE έχει παρουσία μεγαλύτερη των 120 ετών στον ελληνικό χώρο και είναι ένα από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος το 1907, ενώ η Ατλαντική Ένωση, με πάνω από 52 χρόνια γόνιμης παρουσίας στην Ελλάδα, αναδεικνύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής στην Ελληνική Αγορά, με βάση Δείκτη Φερεγγυότητας που ξεπερνά το 280% και μακρά παράδοση συνεχούς κερδοφορίας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας