Άνθρωποι και Αριθμοί

Οι πρώτες ασφαλιστικές ανά κλάδο ασφάλισης

Στην Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2015 – 2016», που κυκλοφόρησε, παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, οι παραγωγικές επιδόσεις, ανά κλάδο Ασφάλισης (Ζωής και Ζημιών), των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Συνολικά, 40 ασφαλιστικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο*, η παραγωγή ασφαλίστρων των οποίων αντιστοιχεί στο 95,5% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων για το 2015. Από αυτές, οι 32 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (κατέχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 92,8%) και οι 19 στις ασφαλίσεις Ζωής (με συνολικό μερίδιο αγοράς 98,30%).

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

Από τις 32 εταιρείες, την πρώτη πεντάδα σε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) απαρτίζουν οι εταιρείες: Εθνική, Interamerican Ζημιών, ERGO Ζημιών, Ευρωπαϊκή Πίστη και Allianz.

Αναλυτικά, ανά κλάδο ασφάλισης, την πρώτη θέση σε παραγωγή κατέχουν οι εξής εταιρείες:

 • Κλάδος Ατυχημάτων: ERGO Ζημιών. Διατήρησε την πρώτη θέση, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της, από 16,2% το 2014, στο 18,2% το 2015.
 • Κλάδος Ασθενειών: Allianz Ελλάς. Στην πρώτη θέση και το 2015, με μερίδιο αγοράς που ανήλθε σε 31,2%, έναντι 28,3% το 2014.
 • Κλάδος Χερσαίων Οχημάτων: Υδρόγειος Ασφαλιστική. Με μερίδιο αγοράς 10,2%, πέρασε στην πρώτη θέση, υποσκελίζοντας την AIG και την Εθνική.
 • Κλάδος Αεροσκαφών: Generali Hellas. Από την τρίτη θέση το 2014, βρέθηκε το 2015 στην πρώτη, με μερίδιο αγοράς 73,4%, αφήνοντας πίσω την AIG και την Ιντερσαλόνικα.
 • Κλάδος Πλοίων: Groupama Ασφαλιστική. Παραμένει στην πρώτη θέση, με μερίδιο αγοράς 15,7%, έναντι 16,2% το 2014.
 • Κλάδος Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων: Generali Hellas. Παραμένει στην πρώτη θέση με μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς της: 20,3% το 2015, έναντι 20,4% το 2014.
 • Κλάδος Πυρκαϊά & Στοιχεία Φύσεως: Εθνική Ασφαλιστική. Παραμένει στην πρώτη θέση με αδιαφοροποίητο σχεδόν μερίδιο αγοράς: 21,1% το 2015, έναντι 21,9% το 2014.
 • Κλάδος Λοιπών Ζημιών Αγαθών: Generali Hellas. Παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 18,7%, έναντι 18,3% το 2014.
 • Κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων: Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 10,6%  (δεν είχε διαθέσει στοιχεία στην περσινή έκδοση).
 • Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αεροσκαφών: Generali Hellas. Παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 90,8%, έναντι 85,5% το 2014.
 • Κλάδος Αστικής Ευθύνης Πλοίων: Αγροτική Ασφαλιστική. Σταθερή στην πρώτη θέση και το 2015, με αμετάβλητο μερίδιο αγοράς στο 17,0%.
 • Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης: Εθνική Ασφαλιστική. Παραμένει στην πρώτη θέση με μείωση του μεριδίου αγοράς της, 22,8% το 2015, έναντι 24,1% το 2014.
 • Κλάδος Εγγυήσεων: Ευρώπη ΑΕΓΑ. Το 2015 αύξησε το μερίδιο αγοράς της στο 93,3%, έναντι 50,5% το 2014.
 • Κλάδος Χρηματικών Απωλειών: AIG Europe. Στην πρώτη θέση και το 2015, με μερίδιο αγοράς 48,2%, έναντι 44,0% το 2014.
 • Κλάδος Νομικής Προστασίας: Interamerican Ζημιών & ARAG: “Μοιράζονται” την πρώτη θέση, με μερίδιο αγοράς 12,3%, η καθεμιά.
 • Κλάδος Βοηθείας: Interamerican Ζημιών. Πρώτη, με μερίδιο αγοράς 18,6%.

Λείπει ο κλάδος Πιστώσεων, καθώς οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δεν μας διέθεσαν στοιχεία.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ

Οι πέντε πρώτες εταιρείες σε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής, μεταξύ των 19 που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο, είναι οι εξής: Εθνική, ΝΝ Hellas, MetLife, Eurolife ERB, Interamerican Ζωής.

Αναλυτικά, ανά κλάδο ασφάλισης, την πρώτη θέση σε παραγωγή κατέχουν οι εξής εταιρείες:

 • Κλάδος Ζωής: Εθνική Ασφαλιστική. Πρώτη και το 2015 με μερίδιο αγοράς 21,9%, έναντι 20,5% το 2014.
 • Κλάδος Ζωής Συνδεδεμένες με Επενδύσεις: Εθνική Ασφαλιστική. Στην πρώτη θέση, με απώλειες, αφού το μερίδιο αγοράς της διαμορφώθηκε στο 36,5%, έναντι 58,4% το 2014. Δυναμική προώθηση της ΝΝ στη δεύτερη θέση, με μερίδιο αγοράς 29,6%, από την τέταρτη το 2014 (4,1%).
 • Κλάδος Υγείας: MetLife, με μερίδιο αγοράς 33,6%, έναντι 41,4% το 2014.
 • Κλάδος Κεφαλαιοποίησης: Interamerican Ζωής, με μερίδιο αγοράς 94,7%.
 • Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων: MetLife, παραμένει στην πρώτη θέση, με μερίδιο αγοράς 42,8%, έναντι 42,9% το 2014.

 

*Οι εταιρείες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο σχετικά με την αναλυτική ανά κλάδο καταγραφή της παραγωγής τους για το 2015 είναι οι εξής:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., AIG EUROPE LTD, ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε., ALPHA LIFE Α.Α.Ε.Ζ., ARAG SE, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α., AXA Α.Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, CREDIT AGRICOLE LIFE Α.Α.Ε.Ζ., D.A.S. – HELLAS Α.Ε., ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ERGO Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ, ERGOA.A.E. ΖΩΗΣ, EUROLIFE ERBA.E.A. ZΩΗΣ, EUROLIFEERB Α.Ε.Γ.Α., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α., ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α., EUROP ASSISTANCE, FINANCIAL INSURANCE COMPANY LTD, GENERALI HELLASA.A.E., GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε., HDI GLOBALSE, INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., INTERAMERICAN Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ ΑΕ, INTERAMERICAN Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ ΑΕ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΩΗΣ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΖΗΜΙΩΝ, MAPFRE ASISTENCIA, METLIFE, NN Ε.Α.Α.Ε. ΖΩΗΣ, ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. – NP INSURANCE, ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α., PERSONAL INSURANCE ΑΕΓΑ, PRIME INSURANCE LTD, ROYAL & SUN ALLIANCE, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α., ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
Oι υπόλοιπες 15 εταιρείες που είχαν δραστηριότητα το 2015, δεν διέθεσαν στοιχεία.

 

Διαβάστε επίσης: Οι ασφαλιστικές της επόμενης ημέρας σε Γενικές και Ζωή

 


odhgos16

Στην Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2015 – 2016» που κυκλοφορεί για 24η συνεχή χρονιά, εμπεριέχονται πληθώρα στοιχείων που αφορούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Στην έκδοση αυτή ο αναγνώστης θα βρει, συγκεντρωμένα, τα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία της ελληνικής και ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν τη στελέχωση των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας, τη διάρθρωση των συλλογικών φορέων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την ασφαλιστική νομοθεσία, κ.ο.κ.

Για να παραγγείλετε την Έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας 2015 – 2016» επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-6196942, 210-6196879, fax: 210-6196943 ή/και στα e-mail: [email protected], [email protected] .

 

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας