Διεθνή

Οι ασφαλιστές υποστηρίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας

Οι ασφαλιστές χαιρετίζουν τη στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ψυχικής υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Insurance Europe ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων για το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει περιθώριο σε επίπεδο Ε.Ε. να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία και τις ψυχικές παθήσεις, ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να αναζητήσουν την κατάλληλη, έγκαιρη και επαρκή θεραπεία.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, ενθαρρύνοντας την ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο, που θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, η Insurance Europe προτείνει τα εξής:

  • Προώθηση της εξατομικευμένης φροντίδας.
  • Βελτίωση της σχέσης μεταξύ των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των γιατρών, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδρομής του ασθενούς.
  • Βελτίωση της ποιότητας της πληροφόρησης που παρέχεται στους συγγενείς των ασθενών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας,
  • Ανάληψη περαιτέρω δράσης για την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τα ζητήματα ψυχικής υγείας –τα ταμπού που συνοδεύουν τις ψυχικές ασθένειες δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να αναζητήσουν βοήθεια στα κρίσιμα πρώιμα στάδια ενός προβλήματος ψυχικής υγείας.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας