Οι 10 πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες ανά κλάδο το 2012

2079

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αρχής γενομένης το 2010, η παραγωγή ασφαλίστρων συνέχισε την πτωτική της πορεία και το 2012. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου, εμφανίζεται μειωμένη κατά 11,8% σε σχέση με το 2011: €4,4 δις το 2012, έναντι περίπου €5 δις το 2011. Ειδικότερα, η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά ζημιών ανήλθε στα €2,5 δις, έναντι €2,8 δις το 2011, μειωμένη κατά 12,3%. Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής, αντίστοιχα, έφτασε τα €1,9 δις, έναντι €2,2 δις το 2011, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 10,6%. Στους πίνακες που ακολουθούν παραθέτουμε τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του 2012, ανά εταιρεία, καθώς και πώς αυτά επιμερίζονται στις ασφαλίσεις Ζημιών και Ζωής, αντίστοιχα. Επίσης, παρουσιάζουμε τις 10 πρώτες εταιρείες του 2012, ανά κλάδο ασφάλισης. Πηγή των παρατιθέμενων στοιχείων είναι η ετήσια έκδοσή μας «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας», στην οποία εμπεριέχονται πλήρη στοιχεία για όλες τις εταιρείες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Δείτε εδώ όλο το θέμα όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος Σεπτεμβρίου της “Α.Α.”

 

Προηγούμενο άρθροΑντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης με απονεύρωση νεφρικών αρτηριών
Επόμενο άρθροΌροι Απαλλαγής στις Επαγγελματικές Ασφαλίσεις