Άνθρωποι και Αριθμοί

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους Περιουσίας το 2021

Πρώτες των πρώτων στους κλάδους περιουσίας και συμπληρωματικών κινδύνων το 2021 αναδείχτηκαν η Generali (στους κλάδους 8. Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως και 9. Λοιπές Ζημιές Αγαθών) και η AIG (στον κλάδο 16. Χρηματικές Απώλειες).

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και τα μερίδια αγοράς των 10 πρώτων εταιρειών στους κλάδους ασφάλισης Περιουσίας το 2021 και τα αντίστοιχα μεγέθη τους για το 2020.

Πηγή των στοιχείων που παρατίθενται είναι η ετήσια έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής Βιομηχανίας» στην οποία μπορείτε να αναζητήσετε τα αναλυτικά παραγωγικά μεγέθη των υπόλοιπων εταιρειών που δεν παρουσιάζονται εδώ, για την οικονομία του χώρου.

Στην Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως, παρατηρούνται ανακατατάξεις, καθώς στην 1η θέση (από την 7η το 2020) ανέβηκε η Generali*, με μερίδιο αγοράς 20,8%. Στη 2η θέση βρίσκουμε την Εθνική (1η το 2020), με μερίδιο αγοράς 19,4%. H ERGO (2η το 2020), με μερίδιο αγοράς 18,9%, κατέλαβε την 3η θέση (την οποία κατείχε το 2020 η ΑΧΑ, με παραγωγή €51,65 εκατ. και μερίδιο αγοράς 15,3%). Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι Interamerican Zημιών, Eurolife FFH Α.Ε.Γ.Α, Groupama, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz, AIG και Ευρώπη (13η το 2020). Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2021 εκτιμάται στα €335,89 εκατ. έναντι €338,07 εκατ. το 2020 και €343,92 εκατ. το 2019.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους Περιουσίας το 2021

Στις Λοιπές Ζημιές Αγαθών, στην 1η θέση ανέβηκε η Generali (2η το 2020), με μερίδιο αγοράς 33,2%. Στη 2η θέση βρίσκεται η ERGO (1η το 2020), με μερίδιο αγοράς 21,0%, και στην 3η η Interamerican, με μερίδιο αγοράς 10,2%. Οι Εθνική και HDI διατήρησαν την 4η και 5η θέση, με μερίδιο αγοράς 9,2% και 5,0%, αντίστοιχα. Η Allianz, με μερίδιο αγοράς 5,0%, ανέβηκε στην 6η θέση (την κατείχε το 2020 η ΑΧΑ, με παραγωγή €5,92 εκατ. και μερίδιο αγοράς 5,8%). Tη δεκάδα συμπληρώνουν οι Υδρόγειος, AIG (11η το 2020), Ευρωπαϊκή Πίστη και Groupama. Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2021 εκτιμάται στα €129,52 εκατ., έναντι €101,56 εκατ. το 2020 και €90,75 εκατ. το 2019.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους Περιουσίας το 2021

Στις Χρηματικές Απώλειες, στην 1η και 2η θέση παραμένουν η AIG και η Interamerican Ζημιών, με μερίδιο αγοράς 41,3% και 11,2%, αντίστοιχα. Στην 3η θέση ανέβηκε (από την 9η) η Generali (το 2020 στη συγκεκριμένη θέση βρισκόταν η ΑΧΑ, με παραγωγή €5,9 εκατ. και μερίδιο αγοράς 10,1%). Στη δεκάδα μπήκε η Μινέττα (11η το 2020). Η συνολική παραγωγή του κλάδου το 2021 εκτιμάται στα €73,60 εκατ., έναντι €59,01 εκατ. το 2020 και €57,05 εκατ. το 2019.

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους Περιουσίας το 2021

Να σημειωθεί ότι οι καλύψεις πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου €539 εκατ., η οποία αντιστοιχεί στο 22% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων το 2021. Ο κλάδος 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, με παραγωγή €336 εκατ. συγκεντρώνει το 13,7% επί του συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών και είναι ο δεύτερος σημαντικότερος κλάδος ασφάλισης.

* Στις 31/12/2020, η Generali ανακοίνωσε την εξαγορά της ΑΧΑ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021. Η ΑΧΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας διέθεσε για το 2020, είχε εγγράψει στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών παραγωγή ύψους €117.129.593,16, ενώ κατείχε μερίδιο αγοράς 5,2%, κατατασσόμενη στην 6η θέση.

Σημείωση: Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα είναι το άθροισμα των ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις και των δικαιωμάτων συμβολαίων.


Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στους κλάδους Περιουσίας το 2021

Διαβάστε επίσης:

Οι 10 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες το 2021

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις Ζωής το 2021

Οι 10 κορυφαίες εταιρείες στις ασφαλίσεις Αυτοκινήτων το 2021

Οι 10 πρώτες εταιρείες στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών το 2021


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας