Άρθρα

Ο Όμιλος της Unipol στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα

Ο κ. Marc Guy Victor Sordoni, μεταξύ άλλων, Chief Executive Officer της UnipolRe και Αντιπρόεδρος της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, της οποίας η Unipol Sai είναι βασικός μέτοχος, διατυπώνει στο κείμενο που ακολουθεί τις σκέψεις του και μιλά για τις στρατηγικές στις οποίες προσανατολίζεται ο κορυφαίος όμιλος Unipol.
Οι ιδιότητες του κ. Sordoni και η συμμετοχή της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής στον Όμιλο Unipol καθιστούν τα λεγόμενά του αξιοποιήσιμα.

Η οικονομική κρίση σε Ιρλανδία και Ελλάδα

Με το δεδομένο ότι η UnipolRe έχει την έδρα της στην Ιρλανδία, μια χώρα που δοκιμάστηκε από τις πρώτες από την οικονομική κρίση, θα μπορούσαν να διατυπωθούν κάποιοι συνειρμοί αλλά και συμπεράσματα.
Προφανώς η Ιρλανδία και η Ελλάδα δεν φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την κρίση την οποία βίωσαν και που, στην περίπτωση της Ελλάδας, ακόμα αντιμετωπίζει.

Η Ιρλανδία αποτελεί ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον παράδειγμα μικρής χώρας που έλαβε δραστικά μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας, αφήνοντας, όμως, αρκετά περιθώρια ώστε να αποφευχθεί καταστροφή της εσωτερικής αγοράς. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι αυτό που σχετίζεται με την Εποπτική Αρχή Ασφαλίσεων. Έχουν αυξηθεί σημαντικά τα επίπεδα ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα η συμπεριφορά της Αρχής είναι προσανατολισμένη στην πραγματική κατανόηση του κλάδου και δεν υιοθετεί μία απλά διεκπεραιωτική διοικητική προσέγγιση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι ανθρώπινοι κανόνες δεν είναι ποτέ τέλειοι, και μία στάση αυστηρής διοικητικής εφαρμογής των κανόνων μπορεί να οδηγήσει (όπως έχει γίνει στην ΕΕ σε ορισμένες περιπτώσεις) σε ανεπαρκή αποτελέσματα.

Τέλος, σε μία περίοδο που ορισμένοι προσποιούνται ότι βρίσκουν τις λύσεις στην ανέγερση τοίχων, η Ιρλανδία αποτελεί παράδειγμα ανοικτής στάσης απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, ενώ ο μέσος υπάλληλος είναι από τους καλύτερα εκπαιδευμένους και νεότερους σε ηλικία στην ΕΕ, με σημαντική υποστήριξη από ξένες χώρες.

Η αντασφάλιση στην… εποχή του Brexit

Εξ ορισμού, η αγορά αντασφάλισης είναι μία παγκόσμια αγορά. Τυχόν διάλυση της ΕΕ μοιάζει να επηρεάζει περισσότερο την αγορά του Λονδίνου. Σήμερα, οι τρεις “πρωτεύουσες” της αντασφάλισης στην Ευρώπη είναι το Λονδίνο, το Δουβλίνο και η Ζυρίχη. Το γεγονός ότι το Λονδίνο θα βρίσκεται εκτός ΕΕ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάγκη σύστασης Ευρωπαϊκών Εταιρειών (SE) εδρευουσών στην ΕΕ, π.χ. στο Δουβλίνο ή το Άμστερνταμ ή πολλές άλλες πόλεις.  Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μία δομημένη απάντηση σε ένα πρόβλημα ή μία κατάσταση που μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εντούτοις, μία γενικευμένη διάλυση της ΕΕ θα μπορούσε πραγματικά να δημιουργήσει την ανάγκη ανοικοδόμησης μικρών τοπικών φορέων αντασφάλισης σε κάθε χώρα. Μία τέτοια κατάσταση θα ήταν ξεκάθαρα μη αποδοτική και μη παραγωγική από πλευράς κατανομής παγίων δαπανών.

Η πρόταση αξίας της UnipolRe

Ως μεγάλος ασφαλιστικός όμιλος, η Unipol εξέτασε τις παραμέτρους δημιουργίας της δικής της αντασφαλιστικής εταιρείας. Η απόφαση εγκατάστασης στο Δουβλίνο αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα προς την ΕΕ και τη διεθνή αγορά. Στην πραγματικότητα, η UnipolRe δεν αναλαμβάνει τις εργασίες αντασφάλισης του ομίλου. Ο λόγος είναι ότι, καθώς είναι από τους μεγαλύτερους ασφαλιστές φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη, το μέγεθος της αντασφάλισης που θα αποκτούσε ο όμιλος σε σχέση με τα 100 εκατομμύρια ευρώ που καταβάλλει σε αντασφάλιστρα, θα ήταν δυσανάλογα μεγάλο.

Συνεπώς, αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε τις δύο δραστηριότητες, παρέχοντας, ταυτόχρονα, απόλυτη εγγύηση για το λεγόμενο “Σινικό Τείχος” μεταξύ των διαφόρων εταιρειών. Παρόλο που είμαστε μία νέα ιταλική εταιρεία, είμαστε περήφανοι που από τον πρώτο χρόνο εξασφαλίσαμε αξιολόγηση Α από την A.M. Best. Από καθαρά τεχνική άποψη, λόγω της χαμηλής αξιολόγησης της χώρας, αυτό ήταν πραγματική πρόκληση.

Ο όμιλος Unipol είναι γνωστός για τη μακροβιότητα των εταιρειών του. Η έδρα μας είναι στην ΕΕ και μεσομακροπρόθεσμα δεν υπάρχει αμφιβολία για τη συνέχιση των εργασιών μας στην ΕΕ. Δεν υποστηρίζουμε ότι ανταγωνιζόμαστε τους κολοσσούς, αλλά θέλουμε να αποτελούμε ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς. Λόγω του γεγονότος ότι είμαστε σε θέση να μπορούμε να διαμορφώσουμε τη λύση Α ή τη λύση Β χωρίς να υπάρχει καμία επίπτωση στη δραστηριότητά μας, θεωρούμαστε πιο αμερόληπτοι. Επιπλέον, κατά την ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών, επιδεικνύουμε ευαισθησία για την επίτευξη της καλύτερης Ασφάλισης και όχι την εξεύρεση της τεχνικά πλέον επαρκούς λύσης αντασφάλισης.

Η τεχνολογία αλλάζει την αγορά

Η UnipolSai ασφαλίζει περίπου 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, με στόχο να φτάσουν τα 4,5 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Η τεχνολογία βοηθάει σημαντικά στη βελτίωση της ασυμμετρίας στην πληροφόρηση.

Για παράδειγμα, η Unipol έχει αναπτύξει έναν ειδικό αλγόριθμο, που μας βοηθάει να παρουσιάζουμε επιστημονικά δεδομένα ενώπιον του δικαστηρίου για να αποδείξουμε τον υπαίτιο μιας σύγκρουσης. Εκτός από βελτιωμένη διαχείριση ζημιών, παρέχουμε στον ασφαλισμένο διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών μέσω μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου.

Η UnipolRe αναπτύσσει τώρα μία ειδική προσφορά, με την οποία οι πελάτες θα μπορούν, μέσω σύμβασης αναλογικής αντασφάλισης, να λαμβάνουν πλήρεις υπηρεσίες τηλεματικής.

Η Unipol δημιούργησε πρόσφατα τη δική της εταιρεία τηλεματικής, την Alpha Evolution. Η εταιρεία αυτή ειδικεύεται στην εγκατάσταση πάσης φύσεως λύσεων τηλεματικής, όπως για παράδειγμα, μαύρα κουτιά για αυτοκίνητα, κ.ά. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ορθή τιμολόγηση δεν είναι ο μόνος στόχος. Η τηλεματική δεν λύνει όλα τα προβλήματα και η διαμόρφωση ενός προϊόντος με μια σειρά υπηρεσιών είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, που δεν μπορεί να ανάγεται μόνο στο επίπεδο της τιμής.

Όπως προείπα, η τεχνολογία είναι ο δρόμος που οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, τη διαφάνεια και την ταχύτητα της πληροφόρησης.  Όλα τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας για το Solvency II.  Κατά κάποιον τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία σύγκλιση ανάμεσα στο Solvency II και την τεχνολογία στην αντασφάλιση.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας