Οι κ.κ. Γρηγόρης Ζέρβας και Γεώργιος Αντωνίου είναι μέλη του Δικτύου Επίλεκτων Συνεργατών της Ευρωπαϊκής Πίστης. Έχοντας συμπληρώσει πέντε και δώδεκα χρόνια συνεργασίας, αντίστοιχα, μας μιλούν για όλα όσα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα και για τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Πίστης που την κάνουν να ξεχωρίζει στην αγορά. Μας περιγράφουν το μοντέλο εργασίας που ακολουθούν, προκειμένου να είναι κοντά στους πελάτες τους, να γνωρίζουν τις ανάγκες τους και να επιτυγχάνουν cross-selling.

Ο λόγος στον συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης

Γρηγόρης Ζέρβας

Με την Ευρωπαϊκή Πίστη συνεργάζομαι από το 2017 και μόλις έναν χρόνο αργότερα αποφάσισα πως θα συνεργάζομαι αποκλειστικά με την Εταιρεία. Βρίσκομαι στον ασφαλιστικό κλάδο από το 2012 και από τις πρώτες κιόλας μέρες ενασχόλησής μου κατάλαβα ότι αυτό το επάγγελμα θέλω να κάνω για πάντα, αν και ξεκινούσα κυριολεκτικά από το μηδέν!

Την επέλεξα τότε, γιατί η Ευρωπαϊκή Πίστη διαθέτει εξαιρετικούς όρους συνεργασίας, τεράστια γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, καλύπτοντας κάθε ανάγκη για την οποία αγωνίζονται καθημερινά οι συνάνθρωποί μας, συνδυάζοντας ταυτόχρονα δίκαιους κανόνες ανταμοιβής για τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή. Ταυτόχρονα, μου δόθηκε μέσω της Εταιρείας η δυνατότητα να παρακολουθήσω με επιτυχία το πρόγραμμα εκπαίδευσης “Executive Sales Program” που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Πίστη μαζί με το Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, σημαντική ήταν και είναι η βοήθεια που παίρνω από τη Διευθύντριά μου κα Σωτηροπούλου, με την αρωγή του κ. Σιγάλα και του κ. Θερμού. Στην Ευρωπαϊκή Πίστη συνάντησα μια πραγματική οικογένεια.

Από το 2017 έως σήμερα, ως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Πίστης, έχω καταφέρει σημαντικά παραγωγικά αποτελέσματα σε όλους τους κλάδους, καθώς διαθέτω ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο στους κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων και Ζωής, ενώ υπερδιπλασίασα τη συνολική μου παραγωγή. Το σημαντικότερο επίτευγμα όλων, όμως, είναι η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση των πελατών μου. Από το 2020 έχω προαχθεί σε Unit Manager και με τη βοήθεια της Εταιρείας δημιουργήσαμε ένα ασφαλιστικό γραφείο στην πόλη του Μεσολογγίου.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας, η Ευρωπαϊκή Πίστη ξεχωρίζει για το γεγονός πως είναι από τις λίγες εταιρείες όπου η μοναδική σχεδόν πηγή εισροής πελατών έρχεται από το δίκτυό της και αυτή η στρατηγική οδήγησε την Εταιρεία στα εξαιρετικά της αποτελέσματα την τελευταία 10ετία. Άρα, ο σεβασμός στον συνεργάτη, σε συνδυασμό με τα ποιοτικά προϊόντα και τη φερεγγυότητά της, την καθιστούν ψηλά στη συνείδηση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και του ασφαλισμένου.

Ως μέλος του Δ.Ε.Σ., ακολουθώ ένα συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας, το οποίο συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
Καθημερινή ενασχόληση με το χαρτοφυλάκιό μου, ώστε να γνωρίζω όσα περισσότερα χαρακτηριστικά μπορώ για τους πελάτες μου. Προσπαθώ τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να συναντήσω όλους τους πελάτες, χωρίς να συζητήσουμε απαραίτητα για ασφαλιστικά θέματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να κατανοήσω τα προβλήματά τους και αν μπορώ να τους φανώ χρήσιμος το κάνω. Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των συστάσεων και ένα υψηλό ποσοστό cross-selling. Τέλος, αναζητώ καθημερινά τρόπους προσωπικής εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης.

Ο λόγος στον συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Πίστης

Γεώργιος Αντωνίου

Με την Ευρωπαϊκή Πίστη συνεργάζομαι από το 2010. Δώδεκα χρόνια άριστης συνεργασίας, εκτίμησης και εξέλιξης. Στοιχεία τα οποία θέτουν την κατάλληλη βάση για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον.

Την επέλεξα τότε, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μία διοίκηση, η οποία γνωρίζει και καταλαβαίνει τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, παρέχοντάς του άμεσες λύσεις και τα κατάλληλα εργαλεία για την απρόσκοπτη εξέλιξή του. Επίσης, σχετικά με την επιλογή μου, θα ήθελα να αναφερθώ και σε έναν άνθρωπο που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή. Ο λόγος για τον πατέρα μου, Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος έχοντας μια άκρως επιτυχημένη πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο, παρότρυνε εμένα και τον σημερινό διευθυντή μου και αδερφό μου Κίμωνα, να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Πίστη.

Από το 2010 έως σήμερα, ως συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Πίστης, έχω καταφέρει να εργάζομαι μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σεβασμού, τόσο με τους πελάτες, όσο και με τους συνεργάτες μου. Έτσι έχουν προέλθει όλες οι παραγωγικές διακρίσεις μου μέχρι τώρα και, ταυτόχρονα, έχουν μπει και τα θεμέλια για μελλοντικές επιτυχίες και για περαιτέρω ανάπτυξη και ευημερία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

Σε σχέση με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς μας, η Ευρωπαϊκή Πίστη ξεχωρίζει για την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το service, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία απολαμβάνει στον μέγιστο βαθμό ένας συνεργάτης, αλλά και ένας πελάτης της. Είναι μια Εταιρεία η οποία συνεχώς εξελίσσεται και ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, αναβαθμίζοντας τα υπάρχοντα προγράμματά της ή καινοτομώντας με νέα. Επενδύει στον συνεργάτη, παρέχοντάς του ισχυρή υποστήριξη, με πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεχή εκπαίδευση-πληροφόρηση, βοηθώντας τον να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό του σε κάθε κλάδο ασφάλισης.

Ως μέλος του Δ.Ε.Σ., ακολουθώ ένα συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας, το οποίο συνίσταται, μεταξύ άλλων, στα εξής:
Είμαι καθημερινά σε επικοινωνία με τους πελάτες μου. Αυτό δεν γίνεται μόνο για να τους ενημερώσω για νέα προϊόντα και να δω αν έχουν μεταβληθεί οι ανάγκες τους, αλλά και για να ενημερωθώ εγώ από αυτούς για τα νέα της αγοράς. Μέσα από αυτή τη διαδικασία έρχονται τόσο οι νέες συστάσεις, όσο και ιδέες για την ανάπτυξη των εργασιών μου. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μου, γεγονός το οποίο κάνει εμένα καλύτερο επαγγελματία, αλλά και τους πελάτες μου να βρίσκουν πλήρη ικανοποίηση των αναγκών τους.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθρο«Οδυσσέας: O ταξιδευτής της ζωής», της Αγγελικής Μουρατίδου
Επόμενο άρθροΠλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value