Εταιρείες

Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση ακινήτων της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value

Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση έξι ακινήτων της Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και δύο ακινήτων της Commercial Value.

Ειδικότερα, ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την Ασπίς Πρόνοια αφορά στα παρακάτω ακίνητα:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην υπ΄ αρ. I οικοδομή του κτιριακού συγκροτήματος “POLIS” που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας  αρ. 62 & Πρεμετής του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής:

Α) Υπ’ αριθμόν 1 οριζόντια ιδιοκτησία του 4ου ορόφου επιφανείας 1.083 τ.μ. με κοινόχρηστους χώρους αποκλειστικά και μόνο αυτής 22 τ.μ.

Β) Τις υπ΄ αριθμόν 4 έως και 20 (17 συνολικά) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτου του β’ υπογείου επιφανείας 11 τ. μ. η καθεμία.

Τιμή Εκκίνησης: € 3.251.000,00. Εγγύηση: € 650.200,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02

Οι κατωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυκατοικία επί της οδού ΄Οθωνος αρ. 4 του Δήμου Αθηναίων:

Α) Υπό στοιχεία Ζ-Ι οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας 152,43 τ.μ. Β) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙ οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας  62,73 τ.μ. Γ) Υπό στοιχεία Ζ-ΙΙΙ  οριζόντια ιδιοκτησία 7ου ορόφου, επιφανείας   74,94 τ.μ.

Δ) Υπό στοιχεία Η’ οριζόντια ιδιοκτησία 8ου ορόφου, επιφανείας 290,10 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνεται εξώστης επιφανείας 18,35 τ.μ.

Ε) Το 50% εξ αδιαιρέτου βοηθητικού χώρου του δώματος εμβαδού 10 τ.μ. καθώς και του ακαλύπτου μέρους του δώματος (ταράτσα) εμβαδού 289 τ.μ. που αποτελούν χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία.

Τιμή Εκκίνησης: € 2.273.500,00. Εγγύηση: € 454.700,00.

Γ) Ακίνητο με αριθμό 03

Πολυώροφη οικοδομή (κτήριο καταστημάτων – γραφείων) σε οικόπεδο εμβαδού 348,30 τ.μ. συνολικής επιφανείας 730,24 τ.μ. που βρίσκεται στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στη θέση Αγία Βαρβάρα ή «Κοψαχείλα» επί της Λεωφόρου Αγίας Βαρβάρας αρ. 89 και Ευεργετών.

Τιμή Εκκίνησης: € 475.000,00. Εγγύηση: € 95.000,00.

Δ) Ακίνητο με αριθμό 04

Το με στοιχεία Γ-2 διαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου αρ. 6 του Δήμου Ελευσίνας, επιφανείας 98,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 83.000,00. Εγγύηση: € 16.600,00

Ε) Ακίνητο με αριθμό 05

Οικόπεδο, διαιρετό τμήμα του υπ’ αρ. 22 ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «Μαλάμη» της κτηματικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Αμφιθέας Ιωαννίνων και ήδη Τοπικής Κοινότητας Αμφιθέας Δημοτικής Ενότητας Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, εμβαδού 857,20 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: € 76.500,00. Εγγύηση: € 15.300,00

IΙ) Προκηρύσσει εκ νέου Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Επαναληπτικό) με κλειστές προσφορές βάσει του Κανονισμού Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της ΤτΕ (ΕΠΑΘ 232/1/19.5.2017), με σκοπό την πώληση του ακινήτου που κατωτέρω περιγράφεται:

ΣΤ) Ακίνητο με αριθμό 06

Γραφείο συνολικής επιφάνειας 63,40 τ.μ. (δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) και ειδικότερα:

1)Υπ’ αριθμόν 5  γραφείο 3ου  ορόφου, επιφανείας  27,90 τ.μ.,

2)Υπ΄  αριθμόν 6 γραφείο  3ου  ορόφου, επιφανείας  35,50 τ.μ.,

σε πολυκατοικία επί των οδών Ερμού αρ. 20 και Κομνηνών αρ. 23 του Δήμου Θεσσαλονίκης

Τιμή Εκκίνησης: €62.500,00. Εγγύηση: €12.500,00.

Σημειώνεται ότι ο διενεργηθείς στις 30.06.2022 πλειοδοτικός διαγωνισμός για την πώληση του ως άνω ακινήτου απέβη άγονος και επαναλαμβάνεται εκ νέου η διαδικασία μετά την παρέλευση προθεσμίας έξι μηνών όπως ορίζεται στον ως άνω Κανονισμό.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για την Commercial Value αφορά στα παρακάτω ακίνητα:

Α) Ακίνητο με αριθμό 01:

Υπό στοιχεία Α1 οριζόντια ιδιοκτησία 1ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €615.000,00. Εγγύηση: €123.000,00.

Β) Ακίνητο με αριθμό 02:

Υπό στοιχεία Β1 οριζόντια ιδιοκτησία 2ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 35-37 του δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφανείας 393,00 τ.μ.

Τιμή Εκκίνησης: €616.000,00. Εγγύηση: €123.200,00.

Ο Διαγωνισμός, τόσο για τα ακίνητα της Ασπίς Πρόνοια όσο και για αυτά της Commercial Value, θα διεξαχθεί την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών, στη διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 60, Αθήνα. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές το πρωί της ως άνω ημερομηνίας, από τις 10:30 π.μ. μέχρι τις 11:30 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας Ασπίς Πρόνοια.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας Commercial Value.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας