Η Munich Re αναμένει σκλήρυνση της αγοράς που θα επηρεάσει και τις ανανεώσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι μεγάλες ζημιές και ο πληθωρισμός απαιτούν μεγαλύτερη πειθαρχία στις τιμές. Λόγω του χαρακτήρα των κινδύνων, όπως οι φυσικές καταστροφές, ο COVID-19 και οι αυξανόμενες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ο ρόλος της αντασφάλισης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη μεταφορά κινδύνου.

Η κα Doris Höpke, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε στο πλαίσιο της Συνάντησης των Αντασφαλιστών στο Baden Baden,: «Οι αυξανόμενες τιμές σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία και οι πρόσφατες μεγάλες ζημιές καθιστούν πολύ πιθανή και την αύξηση των τιμών αντασφάλισης στην Ευρώπη. Οι μεγάλες απώλειες που προκλήθηκαν τόσο από τις μεγάλες πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη όσο και από την όλο και πιο συχνή εμφάνιση φαινομένων, όπως οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές, επηρεάζουν περιοχές που, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές αντασφάλισης δεν ανταποκρίνονται πλέον στον κίνδυνο. Επιπλέον, ο υψηλότερος πληθωρισμός συνοδεύεται από συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια επενδύσεων. Κατά συνέπεια, όταν έρθει η ώρα των ανανεώσεων, βλέπω μία σειρά από παράγοντες που θα παρατείνουν την σκλήρυνση της αγοράς».

Οικονομικές συνθήκες και ανανεώσεις

Οι πιο σοβαρές ζημιές στην Ευρώπη φέτος σχετίζονται με τις πλημμύρες που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη στα μέσα Ιουλίου. Οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε περίπου €46 δισ., εκ των οποίων πάνω από €9 δισ. ήταν ασφαλισμένες. Στη Γερμανία, οι πλημμύρες –οι οποίες προκάλεσαν συνολικές απώλειες περίπου €33 δισ. και ασφαλισμένες τουλάχιστον €7 δισ.– ήταν η πιο ακριβή φυσική καταστροφή στην ιστορία της. Εκτός από τη βελτίωση των μέτρων πρόληψης, η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, η οποία καθιστά πιο πιθανές αυτές τις κατά τόπους ακραίες βροχοπτώσεις, πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη στις εκτιμήσεις του κινδύνου.

Ταυτόχρονα, η Ευρωζώνη γνώρισε πρόσφατα μια άνοδο του πληθωρισμού –πολύ πάνω από το 3% τον Σεπτέμβριο και πάνω από 4% στη Γερμανία. Ο υψηλότερος πληθωρισμός οδηγεί, επίσης, σε υψηλότερο κόστος απαιτήσεων. Μακροπρόθεσμα, τα ποσοστά πληθωρισμού πιθανότατα θα ομαλοποιηθούν ξανά, αλλά θα παραμείνουν υψηλότερα από τα προ-covid επίπεδα. Αντίθετα, τα επίπεδα των επιτοκίων παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα. Συνολικά, αυτοί οι δύο παράγοντες δημιουργούν μια ανοδική πίεση, όταν πρόκειται για τις τιμές των ασφαλίστρων.

Οι πολύ μεγάλες απώλειες και ο ρόλος της ασφάλισης

Λόγω των πολύ υψηλών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες, την πανδημία και από τις όλο και περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η στρατηγική της Munich Re είναι να αποτελέσει ένα αξιόπιστο σημείο επαφής για όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνων των πελατών της σε περίπτωση πολύ μεγάλων κινδύνων –από την παροχή συμβουλών για την πρόληψη και τη μεταφορά κινδύνων, τη στενή συνεργασία με το κράτος ή την κεφαλαιαγορά, όπου είναι απαραίτητο, έως την παροχή υποστήριξης για την αποκατάσταση των καταστροφών.

Οι τελευταίες πολύ μεγάλες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ευρώπη, δείχνουν ότι ο ρόλος της ασφάλισης πρέπει να υπερβαίνει κατά πολύ την απλή ανάληψη κινδύνων και την αποζημίωση των ζημιών. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, βασισμένη στην άριστη γνώση του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στη δραστική αποτροπή του, συμβάλλοντας στην πρόληψη ή τη μείωση των ζημιών. Με την ανάληψη του κινδύνου καθορίζεται και μία τιμή, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στον κίνδυνο. Η Munich Re συνεισφέρει με τις γνώσεις της στην αποφυγή του κινδύνου και στον σχεδιασμό καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων, όπως τα κρατικά pools. Και όταν πρόκειται για τη διαχείριση των ζημιών, οι ασφαλιστές μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν συνάπτοντας συνεργασίες με τις κατάλληλες εταιρείες και δουλεύοντας για να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν υποστήριξη που υπερβαίνει την απλή αποζημίωση των ζημιών.

Όπου η αντίληψη των ανθρώπων σχετικά με τον κίνδυνο είναι πολύ χαμηλή ή ο κίνδυνος υπερβαίνει τις δυνατότητες της ιδιωτικής ασφάλισης, οι αντασφαλιστές μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση νέων λύσεων. Παραδείγματα που μπορούν να αναφερθούν είναι το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης πλημμυρών στη Γερμανία, που χρόνια τώρα συζητείται, ή η πιθανή δημιουργία κρατικών pools και για τις περιπτώσεις διακοπής εργασιών λόγω της πανδημίας. Θα χρειαστούν επίσης τέτοια ταμεία και για την κάλυψη ορισμένων συστημικών κινδύνων που προέρχονται από τον κυβερνοχώρο που δεν μπορούν να τους επωμιστούν εξολοκλήρου οι ασφαλιστές.

«Βλέπω τον μελλοντικό ρόλο της ασφάλισης ως εξής: Θέλουμε να είμαστε ο βασικός εταίρος για τη συνολική διαχείριση κινδύνων, ένας πάροχος ανθεκτικότητας, για να το πω αλλιώς. Η βάση για την ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων κάθε είδους είναι η παρακολούθηση και η κατανόησή τους και η ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων που μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνία μακροπρόθεσμα. Και φυσικά θέλουμε να συμβάλουμε στη μείωση του μεγάλου ασφαλιστικού κενού που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλές βιομηχανικές χώρες, όπως η ασφάλιση πλημμύρας στη Γερμανία. Διαφορετικά, πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν τρόπο να καλύψουν τις απώλειές τους ή θα πρέπει να ελπίζουν ότι θα λάβουν κρατική υποστήριξη, παρόλο που αυτές οι ζημιές θα μπορούσαν να είχαν ασφαλιστεί με το κατάλληλο ασφάλιστρο», πρόσθεσε η κα Höpke.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2020
Επόμενο άρθροΕυκαιρία ή απειλή για τη διαμεσολάβηση η συγκέντρωση ασφαλιστικών εταιρειών;