Διεθνή

Εγκρίθηκαν οι προσωρινές συμφωνίες για την αναθεώρηση του Solvency II και της IRRD

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την προσωρινή συμφωνία, η οποία είχε επιτευχθεί τον Δεκέμβριο 2023, σε σχέση με την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας Solvency II (2009/138/ΕΚ) και την πρόταση οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (IRRD).

Όπως πληροφορούμαστε από σχετική ενημερώτική εγκύκλιο της ΕΑΕΕ προς τις ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της, η προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση της οδηγίας Solvency II εγκρίθηκε με 549 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 9 αποχές.

Αντίστοιχα, η προσωρινή συμφωνία για την IRRD εγκρίθηκε με 475 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 99 αποχές.

Μετά τη λήψη της τελικής έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμφότερες οι προσωρινές ως άνω συμφωνίες θα χρειαστούν την τελική έγκριση από το Συμβούλιο, προτού δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας