Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Τι προβλέπει ο Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων

Η αντιπυρική περίοδος ξεκινησε και καθώς η πρόληψη είναι εκ των ων ουκ άνευ, η ΕΑΕΕ διαβίβασε στις ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Ο Κανονισμός των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας καθορίζει μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, και τις ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, για όλα τα κτήρια, νεοανεγειρόμενα και υφιστάμενα, και για τον περιβάλλοντα χώρο τους, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός πυρασφάλειάς τους.

Ο Κανονισμός που ισχύει ήδη από 24.5.2023 αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας και ανθεκτικότητας ακινήτων σε δασικές πυρκαγιές και εισάγει επιπρόσθετες απαιτήσεις:

α. για τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώσεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατασκευές κ.λπ.)

β. για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του κτηρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα κ.λπ.) στα οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της πυροπροστασίας τους.

Τα μέτρα που εισάγει ο Κανονισμός εφαρμόζονται επιπρόσθετα των απαιτήσεων του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας κτηρίων και των πυροσβεστικών διατάξεων προληπτικής πυροπροστασίας και ισχύουν παράλληλα με τις απαιτήσεις άλλων ειδικών κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας και λειτουργικότητας των κατασκευών ή των εγκαταστάσεών τους.

Τον Κανονισμό μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

Η ΕΑΕΕ συνιστά στις ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της να εξετάσουν, αν κρίνουν σκόπιμο, να ενημερώσουν τους ασφαλισμένους τους, που έχουν ακίνητα που εμπίμπουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (Άρθρο Πρώτο, άρθρο 2), να προβούν – εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη – στα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας που περιγράφονται στο δεύτερο κεφάλαιο του Κανονισμού.

Επιπλέον στην εγκύκλιο σημειωνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 29.03.2024 με την έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης 38701/1172 (ΦΕΚ Β΄ 2194/10.4.2024) για την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», έχει δώσει τις εξής παρατάσεις:

  • Για τα υφιστάμενα κτήρια, το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως την 10η Μαΐου 2024. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υποβάλλει τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας μέχρι την 10η Ιουνίου 2024.
  • Για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την Τεχνική Έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού έως την 26η Μαΐου 2024.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου αναφέρεται ότι για την αντιπυρική περίοδο του 2024 στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτήρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, και συγκεκριμένα:

  • Εξασφάλιση καθαρής από καύσιμες ύλες πρόσβασης στο ακίνητο,
  • Τακτικός καθαρισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τακτικό κλάδεμα και καθαρισμό δένδρων και θάμνων από τυχόν υπάρχοντα ξερά, αραίωμα της µη ανθεκτικής στη φωτιά δενδρώδους βλάστησης, κοπή κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηρίου, καθαρισμός εδάφους (πευκοβελόνες), κούρεμα χόρτων.
  • Τακτικός έλεγχος και συντήρηση του αρδευτικού συστήματος, καθαρισμός στεγών και υδρορροών από καύσιμες ύλες.
  • Μεταφορά υλικών που τυχόν αποθηκεύονται ελεύθερα στο ακίνητο, όπως απορρίμματα, καυσόξυλα, δοχεία με καύσιμα, χρώματα κ.λπ. σε κλειστό χώρο ή πυράντοχο ερμάριο.
  • Σύνταξη από τον ή τους ιδιοκτήτες του ακινήτου του σχεδίου προετοιμασίας εκκένωσης, δηλαδή μίας λίστας ελέγχου και ενεργειών που θα αυξήσει τον βαθμό ετοιμότητας σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς, στην οποία καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες πριν την εκκένωση του κτηρίου, καθώς και ο τρόπος διαφυγής των χρηστών από το ακίνητο σε ασφαλές μέρος.
  • Σχεδιασμός των περιμετρικών ζωνών προστασίας σε οικισμούς, δηλαδή των τριών επιπέδων διαβαθμισμένης προστασίας γύρω από κτίριο, όπου γίνεται διαδοχική μείωση των καύσιμων υλών όσο πλησιάζουμε σε αυτό.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας