Με νέα μορφή η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου 2014

352

Με νέα μορφή και επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2014 είναι η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου  της ΕΑΕΕ, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η επετηρίδα εμπλουτίστηκε με νέα μεγέθη, όπως ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση τη διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και βελτιώθηκε η παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων. Όπως αναφέρουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων, κ. Δ. Ζορμπάς, και η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη, στην εισαγωγή της Επετηρίδας «κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ, ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές.

Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών».

Η επετηρίδα έχει δομηθεί σε τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 2014, οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 2014 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος.

Από τα στοιχεία του έτους 2014 προκύπτει ότι η ασφάλιση αυτοκινήτων, ένας από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα, συμμετέχει κατά 59,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 31,2% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2014 ήταν €1,2 δισ., μειωμένη κατά 14,1% σε σχέση με το 2013. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή €2 δισ., μειωμένη κατά 10,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91,5% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2014.

Περισσότερα εδώ.

Προηγούμενο άρθρο40.000 ασφαλισμένοι ο απολογισμός της συνεργασίας Anytime – Μαρινόπουλου
Επόμενο άρθροΑμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα στον Όμιλο της ΕΤΕ