Interamerican: Λειτουργικά κέρδη προ φόρων €6,3 εκατ. στο εξάμηνο

3300

Η Interamerican, παρά το μη πρόσφορο οικονομικό περιβάλλον και τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς, διατήρησε σημαντικά μεγέθη στα οικονομικά αποτελέσματά της κατά το πρώτο εξάμηνο, που οφείλονται, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην επιτυχή εφαρμογή της μακρόπνοης στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία, με έμφαση στις παραγωγικές δραστηριότητες, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση και σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση στον έλεγχο του κόστους, πέτυχε κερδοφορία προ φόρων σε λειτουργικό επίπεδο (επαναλαμβανόμενα κέρδη) 6,3 εκατ. ευρώ, καλύτερη κατά 20% σε σχέση με τη σχετική πρόβλεψη. Ταυτόχρονα, η Interamerican σημείωσε συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 167 εκατ. ευρώ, έναντι 184 κατά το περυσινό πρώτο εξάμηνο, που αντιστοιχούν σε μερίδιο 9% επί του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων παρουσίασε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 94 εκατ. ευρώ, κινούμενη στα παραγωγικά επίπεδα του αντίστοιχου εξαμήνου 2015. Η Interamerican συνέχισε να αυξάνει τους πελάτες της στον κλάδο οχημάτων με την παραγωγή να ανέρχεται σε 68,8 εκατ. και τον στόλο των ασφαλισμένων στα 553.774 οχήματα. Αξιοσημείωτη είναι η καινοτόμος προσέγγιση της αγοράς με το πρόγραμμα ασφάλισης «Buy the Mile», προς όφελος των οχημάτων που γράφουν λιγότερα από 5.000 χιλιόμετρα. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της ασφάλισης αστικών ευθυνών και σκαφών, κατά 32% και 29% αντιστοίχως, ενώ η συγκυρία δεν ευνόησε τις ασφαλίσεις πυρός που παρουσίασαν κάμψη. Ο δείκτης ζημιών της εταιρείας στις γενικές ασφάλειες έχει περιοριστεί στο 50,7%, με εξαιρετική διαχείριση underwriting και αποζημιώσεων, ενώ το μερίδιο αγοράς έχει αυξηθεί σε 11,4%, φέροντας την Interamerican στην πρώτη θέση.

Στον κλάδο υγείας, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 41 εκατ., δηλαδή κυμάνθηκε στα επίπεδα των περυσινών επιδόσεων, παρ’ ότι η νέα παραγωγή επηρεάστηκε από τη μείωση της αγοραστικής δυνατότητας, που δεν εξισορροπείται από την αύξηση των αναγκών των πολιτών για αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η Interamerican κεφαλαιοποιεί, εν προκειμένω, το πρότυπο σύστημα υγείας και το πυκνό και ποιοτικό δίκτυο υγείας που έχει οργανώσει πανελλαδικά, διαθέτοντας και δικές της υποδομές υπηρεσιών.

Η παραγωγή στον κλάδο ζωής, που έφθασε στα 32 εκατ. σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, είναι εμφανώς επηρεασμένη από την εφαρμογή των capital controls. Ωστόσο, η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο ενίσχυσε την προϊοντική πλατφόρμα Capital με νέα, ελκυστικά επενδυτικά-αποταμιευτικά προγράμματα. 

 

Ευέλικτη και αναπτυξιακή στρατηγική

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο τύπου, η Interamerican έχει προσαρμοστεί άριστα, με έγκαιρες οργανωτικές, δομικές, διοικητικές και πωλησιακές κινήσεις στις απαιτήσεις του Solvency II, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την κεφαλαιακή επάρκεια και φερεγγυότητά της την πρωτοπόρο εφαρμογή του Μερικού Εσωτερικού Μοντέλου στις γενικές ασφαλίσεις. Όλες οι επιλογές και πολιτικές της εταιρείας συγκλίνουν στην ικανοποίηση του πελάτη, που αποτελεί σταθερά το κέντρο του ενδιαφέροντός της. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί ο υψηλός δείκτης ικανοποίησης πελατών, που για την Interamerican φθάνει στο 85%, ενώ για την Anytime βρίσκεται στο 91%. Εξάλλου, η εταιρεία κατέβαλε κατά το πρώτο εξάμηνο στους πελάτες της σε αποζημιώσεις και λοιπές υποχρεώσεις 97,5 εκατ. ευρώ.

«Η Interamericanσυνεχίζει με επιτυχία την υλοποίηση των έργων για την απόλυτη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, που αποδίδουν σημαντική αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η καινοτομία είναι ρυθμιστικός παράγοντας κάθε εξέλιξης και πλέον, αντλούνται νέες ιδέες από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού, με ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας των εργαζομένων. Παράλληλα, υποστηρίζονται όλα τα κανάλια πωλήσεων, σε ένα ιδιαίτερα ισορροπημένο σύστημα διανομής που παρέχει κάθε δυνατότητα επιλογής στον ασφαλιζόμενο, ενώ αναπτύσσονται επωφελείς συνεργασίες σε όλους τους εμπορικούς τομείς», τονίζει ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται η αποτελεσματική υλοποίηση, σε πρώτη φάση, των στόχων του προγράμματος «Genesis» για την ενίσχυση του εταιρικού δικτύου πωλήσεων (Agency), σε συνδυασμό με την αυξανόμενη διαρκώς απευθείας πώληση (Anytime), ενώ βελτιωμένη είναι και η παραγωγική δραστηριότητα του δικτύου συνεργαζομένων πρακτόρων και μεσιτών.

Προηγούμενο άρθροΣυνεταιριστική Ασφαλιστική: Συνέδριο συνεργατών στη Νίκαια
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις ασφαλίσεις κατασκευής τεχνικών έργων