Εταιρείες

Interamerican: Δημοσίευσε τη νέα Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου

Ο Όμιλος Interamerican δημοσιοποίησε τη νέα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2022, στην οποία αποτυπώνεται η δέσμευση της εταιρείας σε θέματα Βιωσιμότητας και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται οργανικά στην επιχειρηματική δραστηριότητά της.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, μέσα από αυτήν την Έκθεση, η Interamerican επικοινωνεί τα ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας του Ομίλου, όπως αυτά προέκυψαν συμπράττοντας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της, τις επιδόσεις και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε θέματα ESG και συγκεκριμένα στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη λειτουργία της, τη θετική επίδρασή της στην κοινωνία και σε πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής έκθεσης είναι η ενσωμάτωση της διπλής ουσιαστικότητας (Double Materiality), ένα πρωτοποριακό βήμα για τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων ESG της Interamerican που επηρεάζουν τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, όσο και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των νέων διεθνών προτύπων GRI (GRI Universal Standards 2021), καθώς και με τα πρότυπα του Sustainability Accounting Standards Board (SASB Standards) και έχει αναρτηθεί στο site της εταιρείας (αγγλική έκδοση).

Interamerican: Δημοσίευσε τη νέα Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας