Διεθνή

Insurance Europe: Περιττή η οδηγία για την ανάκαμψη και εξυγίανση των ασφαλιστικών 

Δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί ένα εκτενές ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη και η εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τονίζει η Insurance Europe στο κείμενο θέσεων (key messages) που δημοσίευσε ως απάντηση σε σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD).

Εάν, παρόλα αυτά, υιοθετηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στον ασφαλιστικό τομέα και να λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους εθνικών αγορών της ΕΕ, τονίζει η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων.

Για να καταστεί κατάλληλη η οδηγία και να αποφευχθεί η επιβάρυνση των Ευρωπαίων ασφαλιστών και των ασφαλισμένων τους με μεγαλύτερο και δαπανηρότερο περιττό ρυθμιστικό βάρος, η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται μια σειρά σημαντικών αλλαγών.

Στο κείμενο θέσεων (key messages) της Insurance Europe περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η πρόταση IRRD της Επιτροπής θα μπορούσε να εξορθολογιστεί, ώστε να προσφέρει μια ρεαλιστική και ταυτόχρονα αποτελεσματική προσέγγιση για την εξυγίανση του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία IRRD θα πρέπει:

  • Να διασφαλίσει ότι το πεδίο εφαρμογής αντικατοπτρίζει τα εθνικά χαρακτηριστικά, την ισχύουσα νομοθεσία και τις νομικές μορφές, όπως οι όμιλοι.
  • Να έχει στοχευμένο πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού των μέτρων ανάκαμψης και εξυγίανσης, το οποίο θα καθορίζεται με κριτήρια βασισμένα στον κίνδυνο.
  • Να διασφαλίζει την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με την εποπτεία που ασκείται στο πλαίσιο της Solvency II.

Η οδηγία δεν θα πρέπει:

  • Να εισάγει περιττά, νέα επίπεδα εποπτικής παρέμβασης.
  • Να απαιτεί τη δημιουργία ειδικών αρχών εξυγίανσης.
  • Να αφήνει την ανάπτυξη σημαντικών πτυχών της οδηγίας στις κατευθυντήριες γραμμές ή τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EIOPA.
  • Να εισάγει απαίτηση για εθνικές ρυθμίσεις χρηματοδότησης της εξυγίανσης.

Διαβάστε επίσης: Ακατάλληλο για τις ασφαλιστικές το καθεστώς ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας