Ακατάλληλο για τις ασφαλιστικές το καθεστώς ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών

1176

«Η οδηγία της EE για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλιστικών εταιρειών δεν πρέπει να είναι μία αντιγραφή του κανονισμού που ισχύει για τις τράπεζες», τόνισε η Insurance Europe, στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση της οδηγίας για την Ανάκαμψη και την Εξυγίανση των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD).

Όπως τονίζει στην απάντησή της η Insurance Europe, oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή ενός πλαισίου ανάκαμψης και εξυγίανσης είναι πέραν του δέοντος, καθώς ήδη ισχύουν εκτεταμένες διασφαλίσεις για την προστασία των αντισυμβαλλομένων. Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ασφαλιστικής δραστηριότητας και των υφιστάμενων μέσων στο πλαίσιο του Solvency II, δεν υπάρχει ανάγκη για μια τόσο εκτεταμένη IRRD.

Επιπλέον, η απλή εφαρμογή στον ασφαλιστικό κλάδο του καθεστώτος ανάκαμψης και εξυγίανσης που ισχύει για τις τράπεζες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ασφάλισης, είναι εντελώς ακατάλληλη και θα υπονόμευε τις διαφορετικές διαδικασίες εξυγίανσης που ακολουθεί μια ασφαλιστική εταιρεία που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με το συλλογικό όργανο των Ευρωπαίων Ασφαλιστών, να προσπαθήσει να φτιάξει ένα πλαίσιο που να είναι ευθυγραμμισμένο με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα και να φροντίσει να μην επιβαρύνει υπερβολικά τους ασφαλιστές με περιττές και δαπανηρές απαιτήσεις.

Η Insurance Europe έχει επίσης εντοπίσει τους ακόλουθους βασικούς τομείς ανησυχίας:

  • Η απαίτηση για οποιαδήποτε (αντ)ασφαλιστική επιχείρηση να καταρτίζει σχέδια προληπτικής ανάκαμψης ή να υπόκειται σε σχέδιο εξυγίανσης θα πρέπει να συνδέεται με τους στόχους εξυγίανσης, ιδίως εάν είναι σημαντικοί για τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών της, και πρέπει να καθορίζεται μέσω ενός συνόλου κριτηρίων τα οποία να βασίζονται στον κίνδυνο.
  • Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει, σε επίπεδο εθνικής αγοράς, ελάχιστη κάλυψη για σχέδιο ανάκαμψης και εξυγίανσης 80% και 70%, αντίστοιχα, δεν σχετίζεται με τους στόχους εξυγίανσης ή την πρόβλεψη για τις κρίσιμες λειτουργίες και δεν υποστηρίζεται από τον κλάδο.
  • Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπουν μεγάλο αριθμό νέων εξουσιών για τις αρχές εποπτείας και εξυγίανσης. Ενώ ο κλάδος αναγνωρίζει την ανάγκη οι αρχές να έχουν επαρκείς εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πολλές από τις προτάσεις θα έδιναν στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και στις εθνικές εποπτικές αρχές πολύ παρεμβατικές και αυθαίρετες εξουσίες.
  • Οι προτάσεις θα οδηγούσαν επίσης σε σημαντικά αυξημένο ρόλο της EIOPA, όσον αφορά στην ανάπτυξη και την επίβλεψη του καθεστώτος ανάκαμψης και εξυγίανσης. Ο αυξημένος ρόλος της EIOPA είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια ανεπιθύμητη αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ αυτής και των εθνικών αρχών εποπτείας και εξυγίανσης.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΠώς να αποφεύγουμε τις παγίδες των προσδοκιών
Επόμενο άρθροΟδοιπορικό εκτός των Τειχών – 1η στάση: Καστοριά, Ιάσων Ιασωνίδης