Διεθνή

Insurance Europe: Περιττές και κοστοβόρες οι προτάσεις της EIOPA

Νέα διοικητικά βάρη και κόστος για τους ασφαλιστές και κατά συνέπεια για τους καταναλωτές, θα φέρει η τροπολογία της EIOPA για τις εποπτικές αναφορές και τα έγγραφα δημοσιοποίησης πληροφοριών.

Αυτό εκτιμά η Insurance Europe, απαντώντας σε σχετική διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Όπως σημειώνει, στην απάντησή της η Ομοσπονδίας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, «ενώ οι προτάσεις της EIOPA λαμβάνουν υπόψη μερικές από τις πολλές ανησυχίες που είχαν εγερθεί στο παρελθόν από την ασφαλιστική βιομηχανία, οι αλλαγές που προτείνει είναι δυσανάλογες και θα οδηγήσουν σε νέα υπερβολικά διοικητικά βάρη και κόστος για τους ασφαλιστές, τα οποία τελικά θα μετακυλιστούν στους πελάτες.

Αυτό συμβαίνει επειδή, ενώ η EIOPA έχει κάνει κάποιες ευπρόσδεκτες αλλαγές, εισήγαγε επίσης σημαντικές και κυρίως περιττές αλλαγές στα τρέχοντα πρότυπα τριμηνιαίας αναφοράς (QRT), εισάγοντας ταυτόχρονα και νέα QRT. Όλα αυτά θα δημιουργούσαν σημαντική επιπλέον διοικητική επιβάρυνση για τους ασφαλιστές, χωρίς σαφές όφελος για τους εποπτικούς φορείς.


Επίσης, θα αυξήσει σημαντικά το κόστος για τους ασφαλιστές, οι οποίοι, για παράδειγμα, θα πρέπει να διαθέσουν σημαντικούς πόρους για την εφαρμογή, τον έλεγχο και την επικύρωση των απαιτούμενων αλλαγών στα συστήματα πληροφορικής τους. Συνεπώς, η EIOPA θα πρέπει να περιορίσει τις τυχόν αλλαγές στο πακέτο αναφοράς σε εκείνες που είναι απολύτως απαραίτητες για την εκπλήρωση των εποπτικών της καθηκόντων.

Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η EIOPA για αυτές τις εκτεταμένες αλλαγές είναι πολύ σύντομο.
Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης του Solvency II, που πραγματοποιείται αυτήν τη στιγμή, και όχι μέσω μιας αποσπασματικής προσέγγισης που θα οδηγήσει σε πολλαπλές αλλαγές που θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος», τονίζει η Insurance Europe.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας