Διεθνή

Insurance Europe και Council of Bureaux δεν συμφωνούν με την επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (MID)

Δεν βλέπουν θετικά την επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (MID) η Insurance Europe και το Council of Bureaux (Συμβούλιο των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης).

Στην κοινή τους απάντηση για την εκτίμηση των επιπτώσεων, που τους ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι δύο φορείς αναφέρουν ότι το πλαίσιο που θεσπίστηκε μέσω της MID για τη διασφάλιση της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης και της προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου λειτουργεί ήδη καλά και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει με τις συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα.

Όσον αφορά τα κεφάλαια εγγυήσεων, στην απάντηση υπογραμμίστηκε η ανάγκη να γίνει σωστή κατανόηση των διακυβευόμενων ζητημάτων πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, καθώς και να επιβεβαιωθεί ότι η Insurance Europe αντιτίθεται στην πρόταση για πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης.

Σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης από την ΕΕ τυποποιημένων δηλώσεων ιστορικού ζημιών, η Insurance Europe προέβαλε αντιρρήσεις, σημειώνοντας ότι μια τέτοια δήλωση θα ήταν τόσο αποδιοργανωτική όσο και περιορισμένης προστιθέμενης αξίας.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απάντηση.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας