Δημοσιεύτηκαν το IPID της IDD και το KID των PRIIPs

18133

Δημοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 2017 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Eκτελεστικός Κανονισμός (Ε.Ε) 2017/1469 της Επιτροπής για τον τυποποιημένο μορφότυπο παρουσίασης του εγγράφου πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν (Insurance Product Information Document).

Σύμφωνα με την Οδηγία 2016/97 για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD) προβλέπεται η κατάρτιση τυποποιημένου εγγράφου βασικών πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν από τους παραγωγούς προϊόντων ασφάλισης ζημιών, ώστε οι καταναλωτές να διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες προκειμένου να λάβουν κατάλληλη και ενήμερη απόφαση.

Ο παρών Εκτελεστικός Κανονισμός προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της παρουσίασης των πληροφοριών που θα περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών για τα προϊόντα ασφάλισης ζημιών.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί από τις 23 Φεβρουαρίου 2018 δηλαδή από την έναρξη ισχύος της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία.

Δημοσιεύτηκε η δεύτερη δέσμη Χρήσιμων Ερωτήσεων & Απαντήσεων (second batch of Q&As) σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο PRIIPs

Στις 18 Αυγούστου 2017 η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δημοσίευσε τη δεύτερη δέσμη χρήσιμων ερωτήσεων και απαντήσεων (second batch of Q&A) σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη του Κανονισμού της Ε.Ε. 1286/2014 για τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων (Packaged Retail Products and Insurance based Investment Products-PRIΙP).

Η δεύτερη αυτή δέσμη ερωταπαντήσεων συνοδεύεται και από ένα σετ διαγραμμάτων που αφορούν στον υπολογισμό κινδύνου και ανταμοιβής και από παραδείγματα.

Προηγούμενο άρθροInsurance Europe και Council of Bureaux δεν συμφωνούν με την επανεξέταση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (MID)
Επόμενο άρθροEκπαιδευτική συνεργασία του ΕΙΑΣ με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς