Μελέτες

Ιδιωτική Ασφάλιση: Αύξηση της συμβολής της στην ελληνική οικονομία το 2020

Αύξηση τόσο της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων όσο και του ποσοστού επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του ΑΕΠ καταγράφει η ετήσια στατιστική έκθεση «Η Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλάδα» για το έτος 2020, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η έκθεση παρουσιάζει για μία ακόμη χρονιά τα στατιστικά μεγέθη που απορρέουν από τη δραστηριότητα των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα το έτος 2020, την εξέλιξη των μεγεθών αυτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια καθώς και πληροφόρηση για το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον (ελληνικό και ευρωπαϊκό) εντός του οποίου αυτές δραστηριοποιούνται.

Όπως τονίζει η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, προλογίζοντας την έκθεση, οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κλάδο ήταν εμφανείς:

«Σε επίπεδο λειτουργίας: σε πολύ μικρό διάστημα αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας και να εισάγουμε την τηλεργασία. Με επιτυχία και ταχύτητα προσαρμοστήκαμε στο εκ αποστάσεως μοντέλο εργασίας, παραμένοντας δίπλα στους ασφαλισμένους μας.

Σε επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας: όπως ήταν αναμενόμενο το 2020 έκλεισε με κάμψη της παραγωγής κατά 2,35% σε σχέση με το 2019.

Όμως η πιο συγκρατημένη μείωση της παραγωγής ασφαλίστρων σε σχέση με τη μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ της χώρας είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Έτσι το 2020 το ποσοστό συμμετοχής της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων επί του ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε ελαφρά και έφτασε στο 2,62% (από 2,42% το 2019). Αντίστοιχα, το ποσοστό επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του ΑΕΠ έφτασε το 10,1% το 2020, σημειώνοντας επίσης αύξηση σε σχέση με το 2019 (8,65%)».

Η ετήσια στατιστική έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ένωσης (www.eaee.gr) και πιο συγκεκριμένα:

http://www1.eaee.gr/sites/default/files/annual_stat_report_2020_gr.pdf    (ελληνική έκδοση)
http://www1.eaee.gr/sites/default/files/annual_stat_report_2020_eng.pdf   (αγγλική έκδοση)


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας