Άρθρα

Γ. Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος ΕΕΑ: Ερωτηματικά προκαλεί η ΔΕΙΑ

«Προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη η μη δημοσιοποίηση μέχρι στιγμής, από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, των παραγωγικών μεγεθών του 2013, ανά κλάδο ασφάλισης και ανά ασφαλιστική εταιρεία, καθώς ο ρόλος της ΔΕΙΑ είναι να “υπηρετεί” και να απαιτεί τη διαφάνεια.

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, προκειμένου να ασκούν με επάρκεια τα καθήκοντά τους, είναι απαραίτητο να έχουν σφαιρική, πλήρη και αναλυτική εικόνα των παραγωγικών μεγεθών των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται, σε κάθε κλάδο που αυτές δραστηριοποιούνται. Η πληροφόρηση αυτή είναι αναγκαία όχι μόνο για τους διαμεσολαβητές, αλλά και για τους καταναλωτές, προκειμένου να επιλέξουν την εταιρεία που θα εμπιστευτούν.

Είναι γνωστό πως ο Νόμος υποχρεώνει τους διαμεσολαβητές να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ως προς τα μεγέθη της αγοράς και ελέγχονται γι’ αυτό.

Η μη διάθεση των στοιχείων αυτών από τη ΔΕΙΑ τους στερεί τη δυνατότητα της έγκυρης και αντικειμενικής πληροφόρησης, αφού πλέον δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και συνολικά συμπεράσματα για την παραγωγή ασφαλίστρων σε επιμέρους κλάδους ασφάλισης. Γιατί μπορεί μεν οι εξαμηνιαίες ή και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών να δίνουν μία συνολική εικόνα των παραγωγικών τους μεγεθών (στις ασφαλίσεις Ζωής, στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και στις ασφαλίσεις λοιπών Ζημιών), δεν επιτρέπουν όμως την σε βάθος μελέτη της ανά κλάδο παραγωγής τους.

Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος καθυστερεί προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ελέγχους των στοιχείων που της υποβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό δεν μπορεί παρά να σημαίνει πως η εποπτική αρχή αμφισβητεί τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών και άρα θέτει υπό αμφισβήτηση το έργο που η ίδια επιτελεί, μέσα από τους τακτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί. Στην περίπτωση αυτή όμως φέρνει και εμάς στη δυσάρεστη θέση να αμφισβητήσουμε τη δική της αξιοπιστία.

Όσον αφορά στους ισχυρισμούς περί δημοσίευσης των εν λόγω στοιχείων στην Έκθεση του Διοικητή ή σε άλλες εκδόσεις της Τράπεζας της Ελλάδος –πρακτική η οποία δεν έχει κανένα προηγούμενο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά– θεωρούμε πως αποτελούν υπεκφυγές.

Καλό λοιπόν θα ήταν η ΔΕΙΑ να προχωρήσει άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών, ώστε οι διαμεσολαβητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο καταναλωτικό κοινό, διαθέτοντας την απαραίτητη πληροφόρηση, αλλά και για να πάψουν να δημιουργούνται ερωτηματικά για την αγαστή –θέλουμε να πιστεύουμε– συνεργασία μεταξύ εποπτείας και ασφαλιστικών εταιρειών».

 

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

 

Διαβάστε σχετικά

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας