Ευρωπαϊκή Πίστη: Το 2019 η καλύτερη χρονιά της

3213
europaiki pisti ktirio new

Το 2019, σε λειτουργικό επίπεδο, ήταν η καλύτερη χρονιά από ιδρύσεώς της για την Ευρωπαϊκή Πίστη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα, 8 Απριλίου, σε Συνέντευξη Τύπου μέσω Ζωντανής Τηλεδιάσκεψης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Στέφανος Βερζοβίτης, συνεπικουρούμενος από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή Χαρτοφυλακίου, κ. Νικόλαο Χαλκιόπουλο.

Ειδικότερα:

Τα συνολικά Έσοδα από Ασφάλιστρα και Δικαιώματα της εταιρείας παρουσίασαν άνοδο κατά 11,2% και διαμορφώθηκαν σε €212,4 εκατ., έναντι €191,0 εκατ. το 2018. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις ασφαλίσεις Ζωής (+28,7%), ακολούθησαν οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι (+5,6%) καθώς και ο Κλάδος Αυτοκινήτων (+4,8%).

Τα συνολικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα € 225,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%., με τα κέρδη προ φόρων να σημειώνουν ισχυρή αύξηση 45,5%, ανερχόμενα σε €22,4 εκατ., από €15,4 εκατ. το 2018.

Όπως επεσήμανε ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, στην εν λόγω διαμόρφωση των κερδών προ φόρων συνετέλεσαν: η αύξηση της παραγωγής των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά €21,4 εκατ. (+11,2%), η αύξηση των επενδυτικών εσόδων, των κερδών από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και των λοιπών εσόδων κατά €4,6 εκατ. (+70,8%), η αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων κατά €8,6 εκατ. (+9,2%), στην αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά €16,9 εκατ. (+5,9%) και η αύξηση των συνολικών εξόδων διάθεσης, διοικητικής λειτουργίας και λοιπών εξόδων κατά €2,2 εκατ. (+8,1%).

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 12,2% στα €481,7 εκατ., έναντι €429,4 εκατ. της χρήσης 2018, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια ισχυροποιήθηκαν κατά 21,8% στα €141,2 εκατ., έναντι €115,9 εκατ. της 31/12/2018.

Οι Ασφαλιστικές Προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 5,9% στα €302,6 εκατ., έναντι €285,7 εκατ. την προηγουμένη χρήση.

Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρείας ισχυροποιήθηκε κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 167,6%.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε στα €382,1 εκατ., έναντι €333,8 εκατ. στα τέλη του 2018.

Οι αποζημιώσεις που πλήρωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη το 2019 ανήλθαν σε €102 εκατ., έναντι €93 εκατ. το 2019, αυξημένες κατά 9,2%.

Η εταιρεία αύξησε το συνολικό μερίδιο αγοράς της, το οποίο εκτιμάται στο 5,2% για το 2019. Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, κατέχει μερίδιο αγοράς 5,2%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Παράλληλα, τη χρονιά που πέρασε η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε τα γραφεία πωλήσεών της, τα οποία φθάνουν πλέον τα 110, ενώ 351 νέοι συνεργάτες προστέθηκαν στο δίκτυο πωλήσεών της, το οποίο αριθμεί πλέον τους 5.730.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε επαναγορά ιδίων μετοχών, συμμορφούμενη με τις υποδείξεις της EIOPA, θα διανείμει, ωστόσο, μέρισμα στους μετόχους της, το οποίο θα ανέλθει σε  €0,24 ανά μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 84,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας, τόσο ο κ. Χαλκιόπουλος όσο και ο κ. Βερζοβίτης εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι σύντομα η αγορά θα ανακάμψει, με τον τελευταίο να σχολιάζει

πως «η ασφαλιστική βιομηχανία δεν επηρεάζεται τόσο όσο άλλοι κλάδοι της οικονομίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών μας είναι ανανεώσεις. Οι νέες εργασίες θα επηρεαστούν περισσότερο, αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο θα διαρκέσει η πανδημία και από το πώς θα κινηθούν οι αγορές. Ως εταιρεία έχουμε κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές. Έχουμε ένα μικρό και ευέλικτο διοικητικό σχήμα και έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι είμαστε καλοί στο να διαχειριζόμαστε επιτυχώς την κρίση». Επίσης, ο κ. Βερζοβίτης υπογράμμισε ότι «δεν θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις από την πανδημία. Λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο φερεγγυότητας, είμαστε σε θέση να αντέξουμε τους κλυδωνισμούς».

Οι Δηλώσεις της Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Πίστης για τα οικονομικά αποτελέσματα

Ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Το 2019 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε το πιο επιτυχημένο του έτος σε λειτουργικό επίπεδο. Ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, σε μία χρονιά που ανέδειξε περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η πρόκληση είναι να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Μία πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε θετικά κατά τη χρήση του 2019 και αυτό αποδεικνύεται από την αδιάψευστη μαρτυρία των αριθμών.

Μέσα από μια διαδρομή 42 ετών, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες με την εξάπλωση του Covid-19.

Ήδη έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων, θέτοντας τον Όμιλό μας στο πλευρό της Πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, δωρίζοντας υγειονομικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στηρίζοντας έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του και συμμετέχοντας στη χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα σχέδια της επιχειρηματικής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο τριετές επιχειρηματικό μας πλάνο».

Ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, δήλωσε: «Το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα, ακολουθώντας μια ακόμα πιο δυναμική και καινοτόμο προσέγγιση αναφορικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, την επενδυτική πολιτική, τη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και των αποζημιώσεων, αλλά και των όρων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Μία προσέγγιση, απόλυτα ταυτισμένη με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), με στόχο τη θωράκιση της Εταιρίας, έναντι των ποικίλων χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή της υψηλότερης κερδοφορίας στην ιστορία της Εταιρίας, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να εκτιμάται στο 5,2% για το 2019. Επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς από που ξεκινήσαμε.

Το 2020, παραμένοντας συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, μέσω κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Προηγούμενο άρθροΝέες προκλήσεις της αγοράς επιβάλουν στους ασφαλιστές να προετοιμαστούν
Επόμενο άρθροΑύξηση 31% στις εξακριβωμένες περιπτώσεις Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων