Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση οικονομικών μεγεθών και υψηλή φερεγγυότητα το 2021

575
Ευρωπαϊκή Πίστη κτήριο τελικο

Το 2021 αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη ακόμα μία αποτελεσματική χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζοντας αυξημένες μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών του μεγεθών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, το 2021, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση 4,3% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 26,1 εκ. ευρώ, από 25,0 εκ. ευρώ το 2020.
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 3,7%, στα 245,6 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 4,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 232,5 εκ. ευρώ από 223,3 εκ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%. Οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι σημείωσαν αύξηση 5,9% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων 0,6%.
  • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 6,6% στα 545,6 εκ. ευρώ, έναντι 511,9 εκ. ευρώ της χρήσης 2020.
  • Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 1,0% στα 156,3 εκ. ευρώ, έναντι 154,8 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρά την καταβολή υψηλού μερίσματος στους μετόχους μας, ποσού 8,0 εκ. ευρώ.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρείας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 434,5 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ στα τέλη του 2020.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 12,1% στα 350,8 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομίλου, την Χρηματοοικονομική Έκθεση και την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Δηλώσεις Διοίκησης

«Το 2021 ήταν ένας χρόνος ο οποίος σημάδεψε την πορεία της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς. Από την μία είχαμε την εμφάνιση εξαγορών και συγχωνεύσεων μεγάλων Ασφαλιστικών Εταιριών, γεγονός που αποδεικνύει την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, και από την άλλη το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με χαμηλά επιτόκια, πληθωριστικές πιέσεις, περιβαλλοντικές καταστροφές και την ενεργειακή κρίση που επηρέασε την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία.

Παρόλα αυτά, τα παραπάνω δεν στάθηκαν εμπόδιο για τον Όμιλο μας, καθώς η Ευρωπαϊκή Πίστη βρίσκεται πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της με γνώμονα τις αξίες και τις αρχές της, οι οποίες αποτελούν ισχυρά θεμέλια στην πορεία που χαράζουμε επί 44 συναπτά έτη, τηρώντας πάντα την φιλοσοφία της να «Πληρώνει αμέσως», ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε από τους ασφαλισμένους μας.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα που επιτύχαμε, αξίζει να σημειωθεί πως: Τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των €245,6 εκ. έναντι €236,8 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,7%, το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,6% στα €545,6 εκ., ενώ ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρείας ισχυροποιήθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 177,0%, γεγονός που καταδεικνύει την αξιοπιστία της Εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υπεράνθρωπη προσπάθεια όλων των εργαζομένων και των πολύτιμων συνεργατών μας».

Χρήστος Γεωργακόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος

«Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν από οικονομικής πλευράς το 2021, η χώρα πέτυχε μια ισχυρή ανάπτυξη του ΑΕΠ καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020. Στον ίδιο αναπτυξιακό ρυθμό κινήθηκε και η παραγωγή ασφαλίστρων στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, πετυχαίνοντας αύξηση ύψους 7,7% σε σχέση με το 2020, φτάνοντας περίπου τα € 4,3 δις.

Αναφορικά με τον Όμιλό μας, καταφέραμε, χάρη στο συνεχώς αναπτυσσόμενο Δίκτυο Πωλήσεων και στη συλλογική προσπάθεια όλων των εργαζομένων, να αυξήσουμε τα προ φόρων κέρδη κατά 4,3% σε σύγκριση με το 2020, τα οποία ανήλθαν σε €26,1 εκ.. Ακόμα, η Εταιρεία, παρά την υγειονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, καθώς και τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε, κατάφερε να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους Ασφαλισμένους της και παράλληλα να αυξήσει την παραγωγή της κατά 4,1%.

Το 2022, θα συνεχίσουμε να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στην υπεύθυνη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αναζητώντας συμφέρουσες πράσινες επενδύσεις, αλλά και ευκαιρίες για θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης των εγκαταστάσεών μας, τηρώντας ευλαβικά τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Στέφανος Βερζοβίτης
Μέλος Δ.Σ. – Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΙΑΣ: Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Σύγχρονης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής