Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Νέες ημερομηνίες για τα προγράμματα επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει νέα και περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω e-learning, τα οποία θα βοηθήσουν να συμπληρώσουν εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης, που απαιτούνται κατά το έτος 2021.

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2021, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο, προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning,:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A

Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής 

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

2. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

3. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

Τα ως άνω Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης έχουν την έναρξή τους, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου
  • Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου
  • Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου
  • Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου

Μεταξύ των προαναφερόμενων προγραμμάτων, ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον του και να συμπληρώσει έτσι τις ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής του.

Αναλυτικές πληροφορίες περί των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής και παρακολούθησής τους, είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.eias.gr.

Διαβάστε περισσότερα


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας