ΕΙΑΣ: Νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

1231
ΕΙΑΣ λογότυπο

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει νέα και περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω e-learning, τα οποία θα βοηθήσουν να συμπληρώσουν εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης, που απαιτούνται κατά το έτος 2021. Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης παραμένουν «ανοικτά» επί τέσσερις (4) εβδομάδες, από την ημερομηνία έναρξής τους (Δευτέρα 8 και 22 Νοεμβρίου).

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2021, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των εν λόγω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning. Ημερομηνίες έναρξης των Προγραμμάτων επανεκπαίδευσης είναι η Δευτέρα 8 και 22 Νοεμβρίου.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A

  1. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

  1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

  1. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

  1. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον του και να συμπληρώσει έτσι τις ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής του.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων.

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσής τους.

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

Σκοπός των προγραμμάτων επανεκπαίδευσης

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής του.

Εκπαιδευτικές σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, case studies, ασκήσεων κατανόησης και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο εξεταστικό σκέλος των Προγραμμάτων.

Προθεσμία εγγραφής και διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης της επιλογής τους, χρειάζεται να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, έως και την Παρασκευή που προηγείται της ημερομηνίας έναρξής τους. Ακολούθως, θα λάβουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στα Προγράμματα της επιλογής τους και κατάλληλες οδηγίες ψηφιακής παρακολούθησης.

Δίδακτρα συμμετοχής: €30 ανά συμμετοχή ανά Πρόγραμμα.

Την αίτηση συμμετοχής θα τη βρείτε πατώντας εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροInterlife: Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021
Επόμενο άρθροΜήνυμα πρόληψης από τον Δημήτρη Παπανικολάου και τον Όμιλο Affidea