Οικονομικά Μεγέθη

Interlife: Οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2021

Υψηλές αυξήσεις σε όλα τα βασικά της οικονομικά μεγέθη κατέγραψε το 9μηνο, 01/01/21 – 30/09/2021, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

Πιο Συγκεκριμένα, στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι:

Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα (παραγωγή) αυξήθηκαν κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και ανήλθαν στο ποσό των €55,56 εκατ., έναντι €50,65 εκατ. το 9μηνο του 2020.

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €13,22 εκατ., έναντι €5,91 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 123,7%. Τα Κέρδη προ Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €13,45 εκατ., έναντι €6,15 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2020. Η Εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό, συνεπώς τα Κέρδη προ Φόρων συμπίπτουν με το ΕΒΙΤ.

Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο ανήλθε στα €247,83 εκατ., έναντι €228,01 εκατ. την 31/12/2020 (αύξηση 8,7%).

Τα Αποθέματα ανήλθαν στα €138,04 εκατ., έναντι €125,58 εκατ. την 31/12/2020 (αύξηση 9,9%).

Κατόπιν τούτου, μετά τη διανομή μερίσματος €,2,22 εκατ., τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €,117,63 εκατ., από €,109,54 εκατ. την 31/12/2020 (αύξηση 7,4%).

Τέλος, το σύνολο του Ενεργητικού, ανήλθε στα €,270,89 εκατ., έναντι €,249,27 εκατ. την 31/12/2020.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ο θετικός ρυθμός θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2021. Επιπτώσεις στα θεμελιώδη Οικονομικά Μεγέθη και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας ένεκα της ενεργειακής κρίσης και της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δεν έχουν διαπιστωθεί.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας