ΕΙΑΣ: Νέα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

2600

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει νέα και περισσότερα προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, μέσω e-learning, τα οποία θα βοηθήσουν να συμπληρώσουν εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσης, που απαιτούνται κατά το έτος 2023.

Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης θα έχουν την έναρξή τους κατά τις επόμενες ημερομηνίες:

  • Παρασκευή, 12 Μαΐου
  • Παρασκευή, 26 Μαΐου

Επίκαιρα και πολύ ενδιαφέροντα είναι τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, τα οποία θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων συναδέλφων της αγοράς μας το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα εν λόγω Προγράμματα προσφέρονται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, elearning, διευκολύνουν τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές μας να ανταποκριθούν εγκαίρως στις απαιτήσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησής τους, είναι εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Α και Β, ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ A

1. Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις 
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

2. Ομαδικές Ασφαλίσεις 
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

3. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής 
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

ΤΟΜΕΑΣ Β

1. Το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Δεδομένων υπό το Πρίσμα Ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

2. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

3. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

4. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018
Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

5. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων
Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

Αναλυτικές πληροφορίες περί του περιεχομένου των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης, αλλά και της διαδικασίας εγγραφής και παρακολούθησής τους, είναι ήδη ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, www.eias.gr.

Διαβάστε περισσότερα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΑΕΕ: Δωρεά 6 οχημάτων για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος
Επόμενο άρθροΑπό την ΝΝ στην Generali το Συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων της ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου