Εταιρείες

Από την ΝΝ στην Generali το Συνταξιοδοτικό των υπαλλήλων της ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου

Tη μεταβίβαση του Συνταξιοδοτικού των υπαλλήλων της εταιρείας «ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου Μ.Α.Ε.» από την NN στην GENERALI ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις ενστάσεις τους μέχρι τις 26 Ιουλίου 2023.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την ανακοίνωση της ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50850 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου Μ.Α.Ε.» προς την GENERALI Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης (26/4/23) και λήγει στις 26 Ιουλίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ​[email protected] .

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΤτΕ καθώς και το κείμενο της ανακοίνωσης της «ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής» είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της ΤτΕ.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας