Εταιρείες

Εγκρίθηκε η εξαγορά της Cattolica από την Generali

Η Assicurazioni Generali S.p.A. έλαβε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόκτηση ελέγχουσας συμμετοχής στη Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Η δημόσια προσφορά εξαγοράς, που έχει καταθέσει η Generali, αφορά το σύνολο των κοινών μετοχών της Cattolica, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Mercato Telematico Azionario, που συντονίζει και διαχειρίζεται η Borsa Italiana SpA.

Πριν από την έναρξη της Περιόδου Αποδοχής της Προσφοράς, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισμούς, η Generali θα δημοσιεύσει Έγγραφο Προσφοράς, το οποίο θα εξετάσουν προσεκτικά οι μέτοχοι της Cattolica.

Η Προσφορά θα προωθηθεί αποκλειστικά στην Ιταλία και θα απευθύνεται επί ίσοις όροις σε όλους τους μετόχους της Cattolica.

H Generali και οι θυγατρικές της διατηρούν το δικαίωμα να αγοράσουν Μερίδια εκτός της Προσφοράς, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

Διαβάστε επίσης: Ιστορική συμφωνία Generali – Cattolica αλλάζει το ασφαλιστικό τοπίο στην Ιταλία


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας