Κύπρος

Σύγχυση στην Κύπρο από την ανάκληση άδειας της Trust Re

Άλλη η Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (Trust Re) και άλλη η Τrust International Insurance Company (Trust Insurance Cyprus). Αναγκαία η διευκρίνιση, γιατί αρχικά προκλήθηκε σύγχυση…

Την ανάκληση της άδειας ασκήσεως της αντασφαλιστικής εταιρείας Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. ανακοίνωσε, στις 19 Οκτωβρίου, η Αν. Έφορος Ασφαλίσεων, κα Τώνια Τσαγγάρη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η εταιρεία είναι αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται μέσω του υποκαταστήματός της στην Κύπρο στον Κλάδο Γενικής Φύσεως. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(2) του Νόμου, η ανάκληση της άδειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Νόμου δεν επάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια οφείλει να προβεί στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της».

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκάλεσε σύγχυση στην τοπική αγορά, αναγκάζοντας την, με έδρα την Κύπρο, ασφαλιστική εταιρεία Τrust International Insurance Company (Trust Insurance Cyprus) να εκδώσει δελτίο Τύπου, στο οποίο διευκρινίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία Trust International Insurance and Reinsurance Company B.S.C. (Trust Re) ενώ σημειώνει πως οι δύο εταιρείες έχουν τους ίδιους μετόχους, ωστόσο δεν έχουν καμία λειτουργική ή άλλη σχέση, περιλαμβανομένων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

«Η Trust Re είναι αντασφαλιστική εταιρεία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, και διατηρούσε αδειοδοτημένο υποκατάστημα (branch) στην Κύπρο.

Η ίδια η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει τις εργασίες της στο Μπαχρέιν πριν δύο χρόνια, και να κλείσει το υπό αναφορά υποκατάστημα στην Κύπρο, ενημερώνοντας και το πελατολόγιό της.

Σε συνέχεια της απόφασης και σε συνεργασία με το γραφείο της Εφόρου Ασφαλίσεων, ζητήθηκε από την ίδια την Trust Re να τερματιστεί η άδεια εξασκήσεως εργασιών στην Κύπρο, προσφέροντας εξασφαλίσεις υπό τη μορφή τραπεζικών εγγυήσεων στην απίθανη περίπτωση που Ασφαλιστική Εταιρεία (πελάτης της Trust Re) υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση στην Κύπρο, αντί στο Μπαχρέιν όπου έχουν μεταφερθεί οι εργασίες του υποκαταστήματος. Πέραν αυτού σας ενημερώνουμε ότι η Trust Re στο Μπαχρέιν λειτουργεί κανονικά», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το StockWatch.

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται η οικονομική ευρωστία και η δυναμική της Trust Insurance Cyprus, καθώς οι δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR στις 31/12/2020 ήταν 164% και 611%, αντίστοιχα.

Πηγή: www.stockwatch.com.cy


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας