Διαμεσολαβούντες

ΕΕΑΕ, ΕΣΑΠΕ και ΣΕΜΑ για τη σχεδιαζόμενη αλλαγή στις αμοιβές επί των χρηματοοικονομικών προϊόντων

Επί ποδός βρίσκονται τα σωματεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με αφορμή τη σχεδιαζόμενη αλλαγή στις αμοιβές επί των χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) εξέδωσαν δελτίο Τύπου επί του θέματος στο οποίο αναφέρουν τα εξής:

Τους τελευταίους μήνες σε συνεργασία με το Bipar και μέσω διαφόρων καναλιών και επαφών, ενημερώσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση μας και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η συζητούμενη απαγόρευση αμοιβών για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές κατά την προώθηση επενδυτικών προϊόντων (RIS – Retail Investment Strategy).

Υποστηρίξαμε, στηριζόμενοι σε αντικειμενικά επιχειρήματα, ότι η αγορά θα συρρικνωθεί  και θα δημιουργηθεί ένα χάσμα συμβουλευτικής, κυρίως για τους μικροεπενδυτές, ενώ εξηγήσαμε την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι Διαμεσολαβητές σε αυτή την αγορά και κατ’ επέκταση στην οικονομία αλλά και εν γένει στην κοινωνία μας. 

Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες μας έχουν συνεισφέρει και θα συνεχίσουν  να συνεισφέρουν σε έναν πολύ ευρύ διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους Πολιτικούς, τους Νομοθέτες και τους Επόπτες, ενώ με μεγάλη προσοχή αναμένουμε την τελική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόταση που προτίθεται να δημοσιεύσει την 24η Μαΐου 2023.  

Η πρόταση αυτή θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης της νομοθετικής διαδικασίας και θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τροποποιήσεις και τελική έγκριση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για τη διαδικασία αυτή συνήθως απαιτούνται 12 με 16 μήνες διαβουλεύσεων πριν την έγκριση του τελικού κειμένου.

Εκτιμούμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε την προσήλωση μας στη συγκεκριμένη Οδηγία, καθώς διαφαίνεται μια τάση αναθεώρησης και αυστηροποίησης του πλαισίου αμοιβών, καθώς και βελτίωσης της διαφάνειας υπέρ της προστασίας του καταναλωτή.

Πρόωρες εκτιμήσεις δεν αρμόζουν καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα αλλά και αστοχίες.

Τα Σωματεία της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης διατηρούμε αυξημένη την μέριμνα μας, με αποκλειστικό στόχο την διαφύλαξη των διαμεσολαβητών, καθώς και την αποφυγή υπερβολών που εντέλει θα ζημιώσουν αντί να προστατεύσουν τον τελικό καταναλωτή.  

Θα  ενημερώνουμε με εγκυρότητα για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το θέμα αυτό.

Ε.Ε.Α.Ε. – Ε.Σ.Α.Π.Ε. – Σ.Ε.Μ.Α.

Διαβάστε επίσης: Καταργούνται ή όχι οι προμήθειες στα Unit-Linked;


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας