Διαμεσολαβούντες

EEA: Εγκαινίασε συνεργασία με την ιδιωτική ασφάλιση της Κύπρου

Διαύλους ισχυρότερης επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάπτυξης συνεργασίας με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την ευρύτερη αγορά ιδιωτικής ασφάλισης της Κύπρου έθεσαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκης.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην Κύπρο, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, συναντήθηκαν με τις διοικήσεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΣΕΑΔ), τον πρόεδρο, κ. Κυριάκο Ανδρέου, και τον Οργανωτικό Γραμματέα, κ. Παν. Τσιολή, του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ), τον πρόεδρο, κ. Ευ. Αναστασιάδη, και τον γ.δ, κ. Ανδ. Αθανασιάδη, καθώς και την Έφορο Ασφαλίσεων της Κύπρου, κα Τόνια Τσαγκάρη.

Συζήτησαν με τους εκεί παράγοντες σειρά θεσμικών θεμάτων που αφορούν το επάγγελμα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την τοποθέτησή της απέναντι στις προκλήσεις που δημιουργούνται στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και τη σύγχρονη εποχή.

Προσέγγισαν τις δυνατότητες κοινών δράσεων με εκατέρωθεν πρωτοβουλίες των φορέων εκπροσώπησής της. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, από τη διοίκηση του ΠΣΕΑΔ προγραμματίστηκε στις επόμενες ημέρες ειδική διαδικτυακή εκπομπή, στην οποία θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και Δ. Γαβαλάκης.

Στις συναντήσεις ετέθησαν θεμέλια για την εποικοδομητική συνέχεια μεταξύ των συντελεστών της ιδιωτικής ασφάλισης των δύο χωρών, καθώς υπάρχει εύφορο έδαφος, θέληση και προοπτικές για ενίσχυση των σχέσεων και ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος των δύο μερών.

Διαβεβαιώθηκε εκατέρωθεν ότι με κοινές δράσεις μπορεί να ξεκινήσει μια νέα εποχή στη σχέση και στα ειδικά θέματα που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην Κύπρο την Ελλάδα και τη θέση της στην παγκόσμια αγορά ασφάλισης, καθώς το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αποτελεί πυλώνα δημιουργίας και προόδου.

Μεταξύ των θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος, όπως επισημαίνεται σχετικά, για επόμενες κινήσεις, είναι και πρακτικά και λειτουργικά ζητήματα, όπως η τεχνολογία στην υπηρεσία της διαμεσολάβησης, η κατάρτιση-επιμόρφωση, καθώς και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η οποία στην Ελλάδα δίνεται από τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια. 


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας