Εκπαίδευση

Εμπλουτίζεται το Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ

Με νέα ερμηνευτικά σημειώματα και όρους εμπλουτίστηκε το Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης, που συντάσσει η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ.

Στο «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» εντάχθηκαν πρόσφατα ερμηνευτικά σημειώματα για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρου και την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρού καθώς και για τους όρους «Εφαρμοστέο Δίκαιο», «Δικαιοδοσία» και «Γεωγραφικά Όρια».

Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών της ΕΑΕΕ έχει εντάξει στις δράσεις της τη δημιουργία «Ερμηνευτικού Λεξικού Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» με στόχο την παρουσίαση και αποσαφήνιση με απλό και κατανοητό τρόπο των βασικών εννοιών και όρων που απαντώνται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια του κλάδου αστικής ευθύνης.

Το «Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης» έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του είναι η προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου και η κατά το δυνατόν καλύτερη και συνεχής ενημέρωση ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλισμένων.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας