Μελέτες

ΕΑΣΕ: Οριακή άνοδος του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στο α’ τρίμηνο του 2023

Στις 158 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2023, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), σε συνεργασία με την ICAP CRIF. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 20/3/2023 – 6/4/2023.  

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP CRIF-CEO General Index) σημείωσε οριακή άνοδο στις 158 μονάδες έναντι 157 το προηγούμενο τρίμηνο. Η στασιμότητα του δείκτη αποτυπώνει κατά ένα μέρος την ενδεχόμενη εμφάνιση κρίσης στον διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των 3 μη συστημικών τραπεζών στις ΗΠΑ αλλά και την Ελβετία. Ωστόσο, οι θετικές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί στο προηγούμενο τρίμηνο και παραμένουν ισχυρές διατήρησαν τον δείκτη στο ύψος του. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα στις μεγάλες σημειώθηκε πτώση και οριακή μείωση στις πολύ μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) παρουσίασε οριακή άνοδο στις 153 μονάδες, ενώ ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις παρακάτω εξελίξεις για το 1ο τρίμηνο του 2023:

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε οριακή άνοδο στις 205 μονάδες, έναντι 204 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας,, συγκρινόμενη με 1 έτος πριν, μειώθηκε σε 37% έναντι 44% το προηγούμενο τρίμηνο. Παράλληλα, το ποσοστό των CEOs που δηλώνει ότι επιδεινώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε σε 24%, έναντι 31% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ αυξήθηκε το μερίδιο αυτών που θεωρούν βρίσκεται σε στασιμότητα σε 39%, έναντι 25% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε άνοδο στις 191 μονάδες, έναντι 188 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 38% (ποσοστό που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών), έναντι 37% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, σημείωσε αύξηση στις 187 μονάδες,, έναντι 183 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν διαμορφώθηκε σε 40%, ποσοστό που αυξάνεται σε 56% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε μικρή άνοδο στις 177 μονάδες, έναντι 174 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο τρίμηνο σε 37%, ενώ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε σε 46% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αξιόλογο είναι το ποσοστό που δηλώνει αδυναμία πρόβλεψης που ανήλθε σε 7%.

Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε άνοδο στις 128 μονάδες, έναντι 122 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται στο ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους έχει επιδεινωθεί σε σχέση με ένα έτος πριν, το οποίο μειώθηκε σε 8%, έναντι 17% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος συνέχισε την ανοδική του πορεία στις 146 μονάδες, έναντι 139 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλθε σε 53%, ποσοστό που είναι αυξημένο σε 61% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσε οριακή μείωση στις 128 μονάδες, έναντι 129 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε σε 32%, ενώ για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 52% και των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε 43%. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε οριακή μείωση στις 145 μονάδες, έναντι 146 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 34%, μερίδιο που αυξάνεται σε 43% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρουσίασε μικρή μείωση στις 118 μονάδες, έναντι 120 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν μειώθηκε σε 45% (έναντι 51% το προηγούμενο τρίμηνο), ποσοστό το οποίο είναι αυξημένο σε 59% για τους CEOs των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης μειώθηκε στις 152 μονάδες, έναντι 162 το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά μειώθηκε σε 47%, έναντι 51% το προηγούμενο τρίμηνο.

Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους για την επίδραση στην Ελληνική οικονομία από την κατάρρευση των 3 μη συστημικών τραπεζών στις ΗΠΑ και η αναταραχή στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Το 80% των CEOs (ποσοστό που αυξάνεται σε 86% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων) δήλωσαν ότι η επίπτωση θα είναι μικρή, ενώ το 12% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση. Μόλις το 8% των CEOs θεωρούν ότι θα έχει σημαντική επίδραση στην Ελληνική οικονομία. Από τους CEOs ζητήθηκε επιπλέον η γνώμη τους σχετικά με την πρόκληση αρνητικών συνεπειών στην οικονομία αν η χώρα εισέλθει σε άτυπη παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs (76%) δηλώνει ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, το 20% θεωρεί ότι οι αρνητικές συνέπειες θα είναι αρκετά ηπιότερες και μόνο το 4% πιστεύει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο πραγματοποίησης της τριμηνιαίας έρευνας ΕΑΣΕ-ICAPCRIF δεν είχαν προκηρυχθεί επίσημα οι βουλευτικές εκλογές του 2023.

Δήλωση κ. Βασίλη Ραμπάτ, Προέδρου Δ.Σ. ΕΑΣΕ

«Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 1ο τρίμηνο του 2023 διατηρήθηκε στο ύψος που είχε διαμορφωθεί το προηγούμενο τρίμηνο παρουσιάζοντας άνοδο κατά μια μονάδα. Η εξέλιξη του δείκτη υποδηλώνει ότι οι CEOs παρά τα συγκυριακά φαινόμενα όπως η αναταραχή στον διεθνή τραπεζικό τομέα, είναι αισιόδοξοι δηλώνοντας οι οκτώ στους δέκα ότι οι επιπτώσεις  στην Ελληνική οικονομία θα είναι μικρές. Παράλληλα οι προσδοκίες των CEOs για την πορεία της Ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές ενσωματώνοντας στην αξιολόγηση τους την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και την ισχυρή άνοδο του ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022 που υπερβαίνει το μέσο όρο της Ε.Ε.»    

Για τη μεθοδολογία της έρευνας καθώς και τα σχετικά γραφήματα, παρακαλούμε επισκεφθείτε το website της ΕΑΣΕ www.ease.gr ή πατήστε εδώ για το απ’ ευθείας link.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας