Εταιρείες

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Έρευνα για την Οικογένεια στην Ελλάδα

Με μία μεγάλη ποιοτική και ποσοτική έρευνα, με τίτλο «Οικογένεια και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία», εγκαινιάζει η Υδρόγειος Ασφαλιστική τις δράσεις της για τη συμπλήρωση των 50 χρόνων λειτουργίας της στην ελληνική αγορά. Η έρευνα ανατέθηκε και θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), ως επιστημονικά υπεύθυνο ερευνητικό φορέα, σε συνεργασία με την εταιρεία MRB Hellas SA.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στόχος της έρευνας είναι να εμπλουτίσει τον δημόσιο και κοινωνικό διάλογο για το παρόν και το μέλλον της οικογένειας στην Ελλάδα, στη σημερινή συγκυρία γενικευμένης ρευστότητας και αβεβαιοτήτων που σηματοδοτούν αλλαγές για την καθημερινότητα των ανθρώπων, τους κοινωνικούς θεσμούς και τις κοινωνικές σχέσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα θα επιχειρήσει να απαντήσει με στοιχεία στο κατά πόσο η οικογένεια, που αποτελεί για αιώνες το «κύτταρο» της ελληνικής κοινωνίας, εξακολουθεί σήμερα να επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο και με ποιες μορφές, τρόπους και μέσα συμβάλλει στο σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι και την κοινωνική πρόοδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Υδρόγειος Ασφαλιστική», κ. Παύλος Κασκαρέλης, δήλωσε σχετικά: «Για την Υδρόγειο Ασφαλιστική η οικογένεια είναι αξία συνώνυμη της φροντίδας, της αποδοχής, της υποστήριξης, της εμπιστοσύνης και της αλληλεγγύης, εννοιών άρρηκτα συνδεδεμένων τόσο με τον θεσμό της ασφάλισης όσο και με την ίδια την ταυτότητα της εταιρείας. Όπως συμβαίνει με όλη την κοινωνία, η οικογένεια σήμερα μετασχηματίζεται για να δώσει χώρο και σε νέες μορφές συνύπαρξης και συμβίωσης τις οποίες, εμείς, οφείλουμε να κατανοήσουμε και να υποστηρίξουμε, στο πλαίσιο της αποστολής μας να είμαστε στο πλευρό κάθε οικογένειας. Αυτός είναι ο λόγος που η οικογένεια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των επετειακών δράσεων για τα 50 χρόνια της εταιρείας μας. Θέλουμε να συμβάλουμε ενεργά  στην υποστήριξη του θεσμού και μέσω αυτού στην πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας».

Η κα Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών του ΕΚΚΕ και επιστημονικά υπεύθυνη της έρευνας, δήλωσε: «Οι επάλληλες κρίσεις και το πλήθος των αβεβαιοτήτων που αυτές επέφεραν, έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο ρευστότητας και αλλαγών και έχουν επηρεάσει, πλην των άλλων, τη δομή και λειτουργία του θεσμού της οικογένειας στο σύγχρονο κοινωνικό σχηματισμό. Νέες μορφές οικογένειας, όπως, ενδεικτικά,  η μονογονεϊκότητα τείνουν να αναδειχθούν σημαντικές ενώ η θεσμική κατοχύρωση δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού ως προς το φύλο έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις για το θεσμό της οικογένειας. Η έρευνα που πραγματοποιούμε θα διαφωτίσει πλευρές αυτών των αλλαγών, θα εμπλουτίσει με στοιχεία τον κοινωνικό διάλογο και θα προσφέρει εργαλεία ανάλυσης σε όσους σχεδιάζουν πολιτικές και υπηρεσίες για την οικογένεια».

H έρευνα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2023, με τη μέθοδο ποιοτικών και ποσοτικών συνεντεύξεων. Το ποσοτικό σκέλος της έρευνας, σε σταθμισμένο δείγμα 1000 ατόμων, υπό το σχεδιασμό και την εποπτεία του ΕΚΚΕ, έχει αναλάβει η Εταιρεία MRB Hellas. To ποιοτικό σκέλος της έρευνας, που περιλαμβάνει προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών περίπτωσης και ομάδες εστιασμένων συνεντεύξεων (focus groups) θα υλοποιήσει το ΕΚΚΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει η Υδρόγειος Ασφαλιστική στο πλαίσιο της επετείου για τα 50 χρόνια λειτουργίας της, τον Ιούνιο του 2023 στην Αθήνα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας