Μελέτες

€13 δις οι επενδύσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς το 2015

Την Ετήσια Στατιστική της Έκθεση για το 2015 δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών. Σύμφωνα με αυτή η ελληνική ασφαλιστική αγορά πέτυχε συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €3,7 δις το 2015, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 6,1%. Οι αποζημιώσεις που πλήρωσε ο ασφαλιστικός κλάδος παρέμειναν σταθερές φθάνοντας για ακόμα μια χρονιά στα €2,4 δις. Όμως παρά τη μείωση στην παραγωγή ασφαλίστρων, τα κεφάλαια και οι επενδύσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνέχισαν την αυξητική τους πορεία και διαμορφώθηκαν σε €3 δις και €13 δις, αντίστοιχα, «γεγονός που ενισχύει τη φερεγγυότητα του κλάδου», όπως επισημαίνει στο εισαγωγικό της σημείωμα η Γενική Δ/ντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη.

Ετήσια Στατιστική της Έκθεση (ελληνική έκδοση)

Ετήσια Στατιστική της Έκθεση (αγγλική έκδοση)

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας